YOUR MIND
Do you sometimes feel that you don’t use your mind properly? Do you have any problems with learning? Do you forget things easily? Well, here are some tips how to use your mind:

1. Find your own rhythm! Try to learn by heart a few lines of a poem at different times of the day. If you remember the most from the morning that means this is the best time of the day for you to learn.

2. Don’t do learning marathons! They are not good for your mind. Take a lot of breaks. Your mind needs time to „think” about the information that you put in it.

3. Make learning a challenge! When you feel threatened your mind doesn’t take the information. It „thinks” only of stress.

4. Right after school try to do things that you are interested in. Read a book that you like, watch interesting film or do some sports. Give your mind some time to rest.

Treat your life as a pleasure and your mind will also be happy!

 

TWÓJ UMYSŁ
Czy czasami czujesz, że nie wykorzystujesz swojego umysłu właściwie? Czy miewasz problemy z uczeniem się? Czy łatwo zapominasz niektóre rzeczy? Cóż, oto jest kilka wskazówek, jak korzystać ze swojego umysłu:

1. Znajdź swój własny rytm! Spróbuj nauczyć się na pamięć paru linijek wiersza o różnych porach dnia. Jeżeli pamiętasz najwięcej z rana, oznacza to, że to jest najlepsza pora dnia dla Ciebie, żeby się uczyć.

2. Nie rób maratonów uczenia się! One nie są dobre dla Twojego umysłu. Rób sobie dużo przerw. Twój umysł potrzebuje czasu, żeby „pomyśleć” o informacjach, które do niego włożyłeś.

3. Traktuj uczenie się jak wyzwanie! Kiedy czujesz się wystraszony, Twój umysł nie przyjmuje informacji. On „myśli” jedynie o stresie.

4. Zaraz po szkole próbuj robić rzeczy, którymi się interesujesz. Przeczytaj książkę, która Ci się podoba, obejrzyj interesujący film albo uprawiaj sport. Daj swojemu umysłowi trochę czasu, żeby odpoczął.

Traktuj życie jak przyjemność, a Twój umysł także będzie szczęśliwy!

properly – odpowiednio, właściwie
Zauważ, że gdy do przymiotnika (jaki? jaka?) dodamy -ly powstanie przysłówek (jak?), np. beautiful (piękny) – beautifully (pięknie);

proper (odpowiedni, właściwy) – properly (odpowiednio, właściwie).

any – znaczy: jakiś, jakikolwiek, trochę
Określenia tego używamy tylko w przeczeniach i pytaniach.

some – znaczy: parę, kilka, trochę, ale też jakieś.
Określenia tego używamy tylko w zdaniach twierdzących.
Pamiętaj, że w pytaniach i przeczeniach some zastępujemy any.

learn by heart – nauczyć się na pamięć – to jest idiom. Pamiętaj, że w idiomach każde słowo ma inne samodzielne znaczenie! Jednak w konkretnym zestawieniu znaczą one całkiem coś innego. Pamiętaj także, że idiomów nie tłumaczymy słowo po słowie! Trzeba nauczyć się ich… na pamięć!

don’t do! – przeczenie trybu rozkazującego:
Nie rób!

a few – mała ilość, mała liczba czegoś.
A few używamy przy liczbie mnogiej! Np. a few people (parę osób, mała liczba ludzi).

a lot of – dużo
Wyrażenia używamy z rzeczownikami policzalnymi (a lot of dogs, a lot of girls, a lot of cakes) i niepoliczalnymi (a lot of time, a lot of money).

that – słówko ma różne znaczenia: tamten, który, że.
Tłumaczenie tego słówka zależy od kontekstu zdania.
Read a book that you like. – Przeczytaj książkę, która ci się podoba.

IDIOMY

 • to change your mind – rozmyślić się
  np. Mary wanted to go to France for her holidays but she’s changed her mind about that. She decided to go to Italy. (Mary chciała pojechać do Francji na wakacje, rozmyśliła się. Zdecydowała się pojechać do Włoch).
 • to keep/bear (something/someone) in mind – pamiętać kogoś/coś
  np. Please bear it in mind that I’d like to have your report. (Proszę, zapamiętaj, że chciałbym dostać twój raport).
  I’ll keep you in mind when I want to sell my car. (Będę o tobie pamiętał, kiedy będę chciał sprzedać samochód).
 • in your mind’s eye – w wyobraźni
  np. In my mind’s eye I still see his face. (W wyobraźni nadal widzę jego twarz).