Who are the Britons?

Would you like to go to Great Britain one day? I’m sure you would. But before you go you must get to know some very important things.

First of all, the United Kingdom consists of England, Scotland, Wales and Northern Ireland. People who live in those regions are called English, Scottish, Welsh and Irish but they are all Britons.

Secondly, those people, although they all speak English, have their own languages: Scottish, Welsh and Irish and of course English in England. Wherever you go in Britain you can communicate in English but some people for example in Scotland use Scottish words when they speak English. That is why you may have some problems with understanding them.

And finally, remember that British people are very nice people. If you want any help, they will help you. But if you call a Scot, a Welsh or Irish English, they will feel offended!

  • The full name of the UK is: The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Great Britain are: England, Scotland and Wales.
  • If you go to different parts of the UK, you may not understand some people because they have different accents.
  • Every region of the UK has its own saint patron: in Scotland is St. Andrew, St. David in Wales, St. George in England and in Ireland they have St. Patrick.
  • The national flag of the United Kingdom is called „the Union Jack” and it is made up of three crosses.

Kim są Brytyjczycy?

Czy chciałbyś kiedyś pojechać do Wielkiej Brytanii? Na pewno tak. Ale zanim pojedziesz, musisz dowiedzieć się paru bardzo ważnych rzeczy.

Po pierwsze Zjednoczone Królestwo składa się z Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Ludzie, którzy mieszkają w tych regionach, nazywani są Anglikami, Szkotami, Walijczykami i Irlandczykami, jednak wszyscy są Brytyjczykami.

Po drugie, ludzie ci mimo że wszyscy mówią po angielsku, mają swoje własne języki: szkocki, walijski, irlandzki i oczywiście angielski w Anglii. Gdziekolwiek pójdziesz w Wielkiej Brytanii, możesz porozumiewać się po angielsku, ale niektórzy ludzie, na przykład w Szkocji, używają szkockich słów, kiedy mówią po angielsku. Dlatego możesz mieć problemy z ich zrozumieniem.

I na koniec pamiętaj, że Brytyjczycy są bardzo miłymi ludźmi. Jeżeli chcesz jakiejkolwiek pomocy, pomogą ci. Ale jeżeli nazwiesz Szkota, Walijczyka lub Irlandczyka Anglikiem, poczują się urażeni!

understanding – rozumienie
Jeżeli chcesz utworzyć rzeczownik odczasownikowy, wystarczy dodać -ing do czasownika.
Np. understand – rozumieć, understanding – rozumienie; think – myśleć; thinking – myślenie.
Zapamiętaj! Rzeczowniki odczasownikowe nazywają czynności.

want – chcieć
To czasownik modalny, po którym użyjemy bezokolicznika, np.
I want to go to the cinema. – Chcę pójść do kina.
W pytaniach i przeczeniach korzystamy z operatora do lub does, np.
Do you want to watch this? – Czy chcesz to oglądać?
Does he want to watch this? – Czy on chce to oglądać?

their own – ich własny
Pamiętaj, że po polsku mówimy swój, np. Ona założyła swój płaszcz. My jedziemy swoim samochodem.
W języku angielskim wyraz swój nie istnieje. Dlatego powiemy:
Ona założyła jej płaszcz. – She wore her coat.
My jedziemy naszym samochodem. – We are driving our car.