Temat: żywienie

Czasowniki modalne

Diet myths

Although science has developed extensively in recent years many people still believe in dietary myths. It is the highest time to debunk at least three of them!

1. Myth: Milk treated with Ultra High Temperature (UHT) contains little nutrients and many preservatives or even scary hormones. You must not use the milk if you want to stay well.

Truth: The milk does not contain any preservatives. It can stay fresh for a long time because it had been pasteurized first and then it was stored in antiseptic packaging. The pasteurization has little effect on its nutritional content! It only reduces the number of bacteria that cause spoilage. Therefore this kind of milk is much safer than non-sterilized milk! Only the taste might be a matter of discussion.

2. Myth: Cholesterol is bad for your heath.
Truth: Nonsense! Cholesterol is not an alien that flies from the outer space and kills your body. It is produced in liver and it is used to build cells and make vital hormones. When you have too much so-called “bad cholesterol”, it can clog out your arteries and cause heart disease. To avoid the situation you should eat a lot of products containing “good cholesterol” (HDL – High Density Lipoprotein): nuts, seeds and some vegetable oils.

3. Myth: No-fat diets will make you slim and healthy.
Truth: Total eliminating fat from your diet will deprive your body of possibility of tissue repair and energy resources. The solution is to cut down on saturated fats and swap them into unsaturated ones, e.g. olive oil.

 

A teraz spójrz na zaznaczone czasowniki modalne. Tak jak zaprezentowane tu mity żywieniowe to tylko ułamek tych, w jakie wierzą ludzie, tak i te czasowniki tylko reprezentują swoją wcale pokaźną grupę. A należą do niej takie słowa, jak:

Czasowniki modalne

can – móc, umieć
czas przeszły: could

Kiedy go używać

 • Aby wyrazić, że coś jest możliwe albo że ktoś ma możliwość, umiejętność zrobienia czegoś.
  How many instruments can he play?– Na ilu instrumentach on potrafi grać?
 • Forma to be able to oznacza polskie „być w stanie”. Można powiedzieć, że zwykle bywa używana wymiennie z „can”.
  Uwaga: „to be able to” jest używane zamiast „can” we wszystkich czasach poza Simple Present!
  Przykład w zdaniu:
  She can eat many vegetables. – Może jeść dużo warzyw. – bo np. ma je w ogródku albo też dlatego, że nie ma na nie alergii.
  Are you able to eat 10 donuts? – Jesteś w stanie zjeść 10 pączków?

 

must – musieć
czas przeszły: had to

Kiedy go używać

 • Oznacza polskie „musieć”. W przeciwieństwie do „have to” odnosi się do przymusu wewnętrznego (nikt Ci nie każe, sam czujesz, że tak byłoby dobrze);
 • must odnosi się także do pewności w wyrażaniu opinii.
  Uwaga: „have to” jest używane zamiast „must” we wszystkich czasach poza Simple Present! Przykład w zdaniu
  I must eat a lot of fruit. – Muszę jeść dużo owoców. (Bo tak jest zdrowo, wiem o tym sama).
  It must be healthy. – To musi być zdrowe. – w sensie: to na pewno jest zdrowe (opinia).

have to – musieć
czas przeszły: had to

Kiedy go używać

 • Oznacza polskie „musieć”. Jest to przymus zewnętrzny. Przykład w zdaniu:
  I have to eat some pork chops. – Muszę zjeść wieprzowe kotlety (tata mi każe).

 

may – móc
czas przeszły: might

Kiedy go używać

 • Odnosi się do możliwych sytuacji w przyszłości;
 • odnosi się także do określania prawdopodobieństwa. Przyjmujemy, że jeśli o czymś mówimy, że may happen, to jest bardziej prawdopodobne, niż kiedy mówimy, że to might happen. Przykład w zdaniu:
  I may cook dinner today. – Może ugotuję dzisiaj obiad.
  Potatoes may be healthy for us. – Ziemniaki mogą być dla nas zdrowe. (50 proc. prawdopodobieństwa)
  She might be having lunch now. – Możliwe, że ona je teraz lunch (możliwe, ale bardzo mało prawdopodobne).

Oprócz podanych powyżej słów do czasowników modalnych zaliczamy też: need/need’t, mustn’t, should (shouldn’t) i ought to.