Temat: zdrowie

Kiedy zima w pełni, coraz więcej osób dookoła prycha i kicha. Niestety, przegrzane i wysuszone mieszkania, mało ruchu i świeżego powietrza, a do tego niska odporność organizmu i… infekcja gotowa. Na szczęście lektura dzisiejszego artykułu pomoże wszystkim zakatarzonym podjąć odpowiednie kroki, by za tydzień znowu nie biegać z chusteczkami przy nosie. A do tego odsłoni tajniki kolejnych czasowników modalnych (I część poznałeś w Cogito 20/2007). Na zdrowie!

 

How to improve your immunity

1) You should not avoid cold, winter air. Outside only two hours a day keeps a doctor away, transforming a famous proverb. Just remember to put on adequate clothing, cover your head and neck.
2) Perhaps you need to consult your doctor about using some diet supplements, for instance echinacea. It is said to contain active substances enhancing immune system and it is often regarded as a general “cure-all”. Why not consider consulting the pharmacist about it?

3) Although it might result in alienating you, you should include some cloves of garlic into your diet. In case you want to avoid its distinctive smell, mix it with parsley leaves.

4) You must stay active if you want to be healthy. Obesity is not only an aesthetical problem – it can lead to various diseases as well as impairs the immune system. If you tend to be obese, consult the specialist that will compile a balanced diet for you along with a set of excercises.

5) The elephant in the room might be vitamins and minerals deficiency, especially vitamin C, D, A, calcium, zinc and potassium. Some of the components may be derived from food but sometimes it is impossible to gain them in this way and you need to take supplements. Remember to consult a doctor before you take any vitamin supplement as hypervitaminosis is very dangerous!

6) You may try boosting your immune system by daily intake of yoghurt with some bacteria cultures that enhance the balance of bacteria in the intestines and ipso facto improve your general immunity.

7) You must remember about enriching your diet with antioxidants and bioflavonoids. Grapes, raspberries, blueberries, apples and green tea are one of the most common sources of these substances.

 

A teraz spójrz na zaznaczone w tekście czasowniki modalne. Część z nich miałeś już okazję poznać – na szczęście te, które zostały, wcale nie są trudniejsze!

Need/needn’t

Kiedy go używać?

 • need – „potrzebować”, musieć; zwykle używa się po nim czasownika w bezokoliczniku. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy „need” oznacza „wymagać” (zrobienia czegoś), wtedy stawiamy po nim Gerund (czasownik z końcówką -ing).
 • Bardzo ważne jest rozróżnienie pomiędzy dwoma rodzajami zdań w czasie przeszłym:
  Needn’t + have + III forma czasownika – niepotrzebnie coś zrobiłeś
  Didn’t need to + I forma czasownika – nie musiałeś tego robić (i nie zrobiłeś)

Przykład w zdaniu

 • You need to take some diet supplements. – Musisz przyjmować suplementy diety.
 • You needn’t have called the doctor. – Niepotrzebnie wzywałeś lekarza.
 • You didn’t need to call the doctor – it’s well you didn’t call him. – Nie musiałeś wzywać lekarza – dobrze, że go nie wezwałeś.
 • The body needs excercising. – Ciało potrzebuje ćwiczenia.

Mustn’t

Kiedy go używać?

 • Czasownik “mustn’t” jest bardzo mylący, bo oznacza nie wolno (it’s forbidden/it’s not allowed/it’s banned/it’s not permitted).
 • Często mylony bywa z “don’t/doesn’t have to” – nie musieć.

Przykład w zdaniu

 • You mustn’t spend all day in front of the TV. – Nie wolno ci spędzić całego dnia przed telewizorem.

Should/shouldn`t

Kiedy go używać?

 • Oznacza powinność. Często używane bywa w radach (you should… – powinieneś…).
 • Jako typowy czasownik modalny nie potrzebuje operatora do tworzenia pytań ani przeczeń.
 • Czas przeszły przy użyciu „should” wygląda tak:
  should + have + III forma czasownika (powinieneś był)

Przykład w zdaniu

 • You should eat many vegetables. – Powinieneś jeść wiele warzyw.
 • You shouldn`t stay at home when it`s cold. – Nie powinieneś siedzieć w domu, kiedy jest zimno.
 • You should have called the doctor. – Powinieneś był wezwać lekarza. (wtedy)

Ought to

Kiedy go używać?

 • Zachowuje się tak samo jak „should” i znaczy dokładnie to samo.

Przykład w zdaniu

 • You ought to do sports. – Powinieneś uprawiać sporty.
 • You ought not to go to the swimming pool if you are ill. – Nie powinieneś iść na basen, jeśli jesteś chory.
 • She ought to have passed the exam. – Ona powinna była zdać egzamin. (wszystko umiała)