Temat: państwo i społeczeństwo

What do you know about national symbols?

1. The national flag of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland is called…

a) Union Jack
b) Jack-O-Lantern
c) Jack of all trades

2. Red, white and blue are colours appearing on the flag of…

a) France
b) Great Britain
c) The United States of America
d) All of these

3. Which two flags differ only in the shade of blue?

a) the Netherlands and Luxembourg
b) the United Kingdom and the USA
c) the United Kingdom and Japan

4. Flag of which of these countries is the only non-quadrilateral one in the world?

a) Chad
b) Albania
c) Nepal

5. When a national flag is displayed together with any other one it should be:

a) hoisted first and lowered first
b) hoisted first and lowered last
c) hoisted and lowered at the same time

6. The oldest national anthem in Europe is:

a) God save the Queen/King
b) Marcha Real
c) Het Wilhelmus

7. How many official language versions has the anthem of Switzerland?

a) Three
b) Two
c) Four

8. Which anthem has no lyrics at all?

a) Spanish
b) Japanese
c) Russian

Answers

1a) – of course! The others are: pumpkin on Halloween and the person who can do almost everything, e.g. with wood (złota rączka); 2d), 3a), 4c), 5b), 6c) – It is the Dutch anthem, probably composed between 1568 and 1572; 7c) – The languages are: French, Italian, German, Romansh; 8a) – Although in 2007 the competition for the best lyrics was launched.

 

Articles – przedimki

W języku angielskim żaden policzalny rzeczownik w liczbie pojedynczej nie powinien stać sam. Stawiamy przed nim a lub an (jeśli zaczyna się w wymowie na samogłoskę), lub the. A, an i the noszą nazwę przedimków.

A/AN stawiamy…

– mówiąc po raz pierwszy o zawodach (She is a teacher. – Ona jest nauczycielką) i przekonaniach określających osobę (He is a vegetarian. – On jest wegetarianinem).

– przedstawiając kategorię, do której należy dany rzeczownik, określając go (It is a country. – To jest kraj).

– kiedy mówimy o czymś po raz pierwszy (It is a flag. The flag is very interesting. – To jest flaga. Ta flaga jest bardzo ciekawa).

THE stawiamy…

 • kiedy mówimy o czymś po raz kolejny (It is an anthem. The anthem has interesting lyrics).
 • w najwyższym stopniu przymiotnika (The oldest national anthem is… – Najstarszym hymnem narodowym jest…)
 • kiedy coś lub ktoś jest jedyne (God save the Queen. – Boże, chroń królową – w domyśle: królową brytyjską, która jest jedyną głową państwa w tym kraju)
 • w wyrażeniach przyimkowych (Let`s go to the end of this test. – Chodźmy na koniec tego testu).
 • o zjawiskach przyrody takich jak: niebo, środowisko, ziemia, przestrzeń kosmiczna (Look up to the sky. – Spójrz w niebo)
 • w wyrażeniu the same (taki sam), the only (jedyny), np.
  The flag of the Netherlands is almost the same as the flag of Luxembourg.
 • przed słowem the radio, ale uwaga: nie przed television!– przed nazwami państw zawierającymi słowa: Republic, Kingdom, States (the United States of America, the United Kingdom)
 • przed nazwami państw w liczbie mnogiej (the Netherlands)
 • przed tytułami służbowymi nie poprzedzonymi nazwiskiem (I called the President. – Zadzwoniłem do prezydenta), ale uwaga: He talked to president Sarkozy. – On rozmawiał z prezydentem Sarkozym.
 • przed nazwami rzek (The Vistula river), oceanów (The Atlantic Ocean), mórz (The Baltic Sea) i kanałów (The English Channel).
 • przed nazwami pasm i łańcuchów górskich (He lives in the Tatra Mountains. – On mieszka w Tatrach).
 • przed zbiorowościami, również jeśli jest to jedna para (The British like their anthem. – Brytyjczycy lubią swój hymn.
  Ale również:
  The Walkers come to dinner every Saturday. – Państwo Walkers przychodzą na obiad co sobota).

 

Nie stawiamy przedimków przed:

 • nazwami posiłków (What do you usually have for lunch? – Co zwykle jesz na lunch?)
  Ale uwaga: jeśli przed posiłkiem stoi przymiotnik, powiemy „a”, np.
  I had a nice breakfast. – Zjadłam udane śniadanie.
 • dniami tygodnia, miesiącami, wyrażeniami zawierającymi liczby (I live in room 45. – Mieszkam w pokoju 45).
 • w wyrażeniach at home, at school, in bed, at work, at university (w domu, w szkole, w łóżku, w pracy, na uniwersytecie)
  Ale uwaga: jeśli mamy na myśli konkretną szkołę, powiemy „in the school”, np.
  Sarah is at school.
  She studies in the school number 13.
 • nazwami większości krajów (France), kontynentów (Europe), regionów (Western Europe), pojedynczych (!) wysp (Corsica), miast (Warsaw), szczytów (Everest).