Temat: zakupy i usługi

Should the supermarkets be open on Sundays? To pytanie potrafi skłócić najwierniejszych przyjaciół, bo – ile osób, tyle argumentów. Dzisiaj posłuchamy maturzystów, którzy mają na tę sprawę własny pogląd. A przy okazji na półkach supermarketu poszukamy wyjątkowej promocji – angielskiej strony biernej!

Anna, against:
I am Catholic and for me Sunday is the day set apart as the holy one. I am treating my principles seriously and that’s why I am surprised when I can notice as the Mass is celebrated by most of my neighbours at dawn and shopping is celebrated at dusk.

It is sometimes said it should be a matter of your own conscience if you do shopping on holy days or not – but what about the employees who work for the supermarket? Are their rights to refuse to work against their religious beliefs being advocated so ardently as the rights of the people willing to purchase goods on Sundays?

Piotr, for:
If supermarkets were closed on Sundays, I would have no possibility to buy most of comestibles I need. I work six days a week. Supermarkets are ideal places for me: I don’t have to look for particular items, compare prices in many stores or wander around bazaars to find bargains – my trolley is just packed up with goods.

Moreover, the supermarket expedition is also enjoyed by my kids who can recreate there as well as by my wife who can eventually enjoy her husband’s company!

 

A teraz spójrz na zaznaczone zdania. Użyto w nich strony biernej. Przypomnijmy sobie!
Mówiąc dosłownie, strona bierna jest wtedy, kiedy „coś jest (albo będzie) robione” podmiotowi. Na przykład:

 • Strona czynna
  Ala czesze kota.
  Ala – to podmiot (kto? co?), kot – to dopełnienie (czesze kogo? co? – kota). Dopełnienie nazywa się bliższe, bo można je zamienić na podmiot. I wyjdzie wtedy:
 • Strona bierna
  Kot jest czesany przez Alę.

Zapamiętaj dla ułatwienia, że w stronie biernej zawsze występują czasowniki być/zostać/stać się, czyli w angielskim be albo get.

Uwaga!
Nie wszystkie czasowniki tworzą zdania w stronie biernej, tylko tzw. transitive (przechodnie). W dobrych słownikach oznaczono je literką „T”.

Spójrz na takie zdanie: Krzyś tupie nogami.
I jak tu stworzyć stronę bierną? – Nogi są tupane przez Krzysia? Nie! Po prostu się nie da, bo to nie jest czasownik przechodni!

 

Tworzenie strony biernej w angielskim

podmiot + odmiana czasownika „być” we właściwym czasie + III forma czasownika nieregularnego albo czasownik z końcówką –ed, jeśli jest regularny

Jack invited Maya to the birthdays party. (Jack zaprosił Mayę na imprezę urodzinową.)
Maya was invited by Jack to the birthday party. (Maya została zaproszona przez Jacka na imprezę urodzinową.)

Zobaczmy, jak będzie wyglądała strona bierna w poszczególnych czasach:

Czas Liczba pojedyncza Liczba mnoga

Present The shop is closed on Sunday. Goods are bought
Simple Sklep jest zamknięty w niedzielę. Towary są kupowane

Present The shop is being closed. Goods are being bought.
Continuous Sklep jest zamykany (w tej chwili) Towary są kupowane (teraz!)

Present The shop has been closed. Goods have been bought.
Perfect Sklep został zamknięty. Towary zostały kupione.

Past Simple The shop was closed on Sunday. Goods were bought yesterday.

Past The shop was being closed. Goods were being bought.
Continuous Sklep był zamykany (np. przez cały dzień) Towary był kupowane (np. przez cały dzień)

Past Perfect The shop had been closed before it was open. Goods had been bought before they were sold.

Future Simple The shop will be closed. Goods will be bought.

Future The shop will be being closed. Goods will be being bought.
Continuous Sklep będzie zamykany (przez długi czas). Towary będą kupowane (przez długi czas).

Future Perfect The shop will have been closed by noon. Goods will have been bought by tomorrow

Czasowniki The shop must be closed. Goods must be bought.
modalne:
can, must etc.

Jak zrobić, żeby dobrze napisać stronę bierną… w transformacjach zdania?

 • Przetłumacz sobie zdanie.
 • Zamień na stronę bierną po polsku.
 • Powiedz sobie na głos, jaki to czas angielski, nie tłumacz automatycznie (zobacz, jak wygląda strona bierna np. w czasach Continuous).
 • Pamiętaj o zaimkach (by me, by him etc. – czyli „przez kogo”).
 • Sprawdź!

Zapamiętaj schemat zamiany strony czynnej na bierną!

Strona czynna:
We watched this programme yesterday.

Strona bierna:
This programme was watched yesterday (by us).
. ↑ ↑ ↑
Rzecz czasownik BE czasownik
lub osoba w odpowiedniej w trzeciej formie
formie
i odpowiednim czasie

Uwaga!
Jeżeli w zdaniu w stronie czynnej nie jest istotne, kto wykonuje czynność, to w stronie biernej możemy osobę pominąć.
We bought this book for you.
This book was bought for you.
Są jednak zdania, w których osoba wykonująca czynność jest istotna!
Tolkien wrote Hobbit.
Hobbit was written by Tolkien.