Temat: dom

Burglaries in the holiday resort

A series of burglaries have been discovered recently in the holiday resort Astaklesis, Scotland. Especially one of them was surprising for the policemen investigating the case:

”It was a house rented by students throughout academic year”, reported one of them (wanted to stay anonymous), ”during holiday it was vacant. The burglars must have known about it because they did not smash anything to enter the property. They unlocked the door as if they had a key! We are still interrogating the potential witnesses but the whole case seems to be very mysterious – though it happened in the middle of the day nobody in the neighbourhood had heard or noticed anything unusual. We are brooding over the reason for this silence.”

The alleged connivance of witnesses is not the only point that makes the police investigate the burglary thoroughly.

“A prey of thieves was surprisingly not very imposing”, explained one of the inspectors, “though the house was equipped with a plasma – screen television and other modern devices the thieves contented themselves with… a few jars of orange jam that was kept in the cellar! We even had some problems to detect the loss as the owners were not sure how many jars of preserves they had had before the burglary took place.”

Although the owners did not make a real loss the police are treating their case seriously:
“We are still warning the people who go for holidays not to leave their properties unattended”, says the aforementioned policeman, “I wish the people understood the consequences of their light-hearted-ness. Unless they bought timers to switch the lights on during their absence or ask their neighbours to check the surrounding on regular basis, the burglaries in holiday resorts would occur.”

Nevertheless, anyone who can help the police from Asteklesis with their investigation is urged to call the police station in that town. They still wish the thieves were caught!

 

A teraz spójrz na zaznaczone w tekście zwroty. To właśnie wyrażenia życzeń:

 • I wish + Past Simple – odnosi się to do teraźniejszej albo przyszłej sytuacji, np.
  I wish you were here. – Chciałbym, żebyś tu była (z tego zdania wynika logicznie, że teraz cię tu nie ma).
  I wish the thieves didn`t break into our houses. – Chciałbym, żeby złodzieje nie włamywali się do naszych domów.
  I wish there weren`t so many burglaries. – Chciałbym, żeby nie było tyle włamań.
 • I wish + Past Perfect – odnosi się do przeszłej sytuacji, której niestety nie możemy już zmienić, ale tego żałujemy.
  Uwaga: Często te zdania tłumaczy się na język polski właśnie jako: „Żałuję, że…”, np.
  I wish I had locked the door. Żałuję, że nie zamknąłem drzwi.
  I wish we hadn`t left our house unattended for so long. – Żałuję, że zostawiliśmy nasz dom bez opieki na tak długo.

Language trap!
Attention! O ile konstrukcja „wish + Past Simple” nie sprawia z reguły większych problemów, o tyle „wish + Past Perfect” to prawdziwa pułapka językowa. Żeby w nią nie wpaść, warto sobie to zdanie tłumaczyć (w myślach) na polski jako „życzyłbym sobie, żeby…”. Jak to zrobić w praktyce?

Załóżmy, że masz przetłumaczyć na angielski zdanie: Żałuję, że nie zawiadomiłem policji.

1. Przekształcasz sobie w myślach to zdanie tak, żeby zaczynało się od: „Życzyłbym sobie”. Czyli: Życzyłbym sobie, żebym zawiadomił policję.
Oczywiście po polsku nie ma to zbyt wielkiego sensu, ale pamiętaj o tym, że to tylko wersja robocza.

2. To teraz do dzieła – tłumaczysz swoje „nowe” zdanie:
I wish I had called the police.

3. I już, świetnie, nie pomyliłeś się, gdzie przeczenie, gdzie twierdzenie, bo wiedziałeś, że musisz zamienić sobie poprzednie zdanie na „życzyłbym sobie”.

Można użyć też zwrotu I wish + would, jeśli skarżymy się na czyjeś irytujące, powtarzające się zachowanie, np.
I wish she wouldn`t forget to lock the car. – Życzyłabym sobie (to mnie irytuje!), żeby ona nie zapominała zamykać samochodu na klucz.