Test – co wiesz o maturze

Odpowiedz na pytania, policz punkty i sprawdź swoją wiedzę o maturze:

. TRUE / FALSE
1) You are not allowed to write anything down during your oral exam. T F
2) You can be scored 3 points just for fullfilling the points given in Rozmowy Sterowane. T F
3) You don’t need any grammar for your oral Matura exam. T F
4) There are 15 subjects you should be able to talk about during Matura Exam. T F
5) You are going to listen recorded texts for about 1 hour. T F
6) You will hear each text only once. T F
7) Reading should not take you more than 40 minutes. T F
8) You can expect unlimited number of texts to be read. T F
9) You can be scored 40% of total number of points for Reading Part. T F
10) You will be asked to write a shorter and longer text. T F
11) You might be asked to write a postcard. T F
12) You can use dictionaries during written part of the exam. T F

Odpowiedzi i komentarze

1) False. Jak najbardziej możesz robić notatki podczas egzaminu ustnego. Warunek jest tylko jeden – robisz je na specjalnych, ostemplowanych przez szkołę kartkach.

2) True. Dobra nowina. Za każdym razem tylko za wypełnienie żądanych podpunktów w rozmowach sterowanych (poproś o informację, opisz pogodę itd.) dostajesz 3 punkty, nawet jeśli zrobiłeś to zupełnie niegramatycznie. Dopiero kolejne 5 punktów jest za umiejętności językowe (a więc znajomość czasów, słownictwa itd.), a kolejne 6 tyczy się opisu ilustracji (opis – 2 punkty, wyrażanie opinii – 4 pkt). W sumie za tę część egzaminu możesz dostać 20 punktów.

3) False. Wprawdzie nie dostaniesz tu żadnego typowo gramatycznego ćwiczenia, ale będziesz oceniany między innymi za znajomość gramatyki. Uwaga, nie za znajomość formułek, ale umiejętność ich zastosowania!

4) True. Te tematy to: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, turystyka i podróżowanie, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, państwo i społeczeństwo, elementy wiedzy o krajach obszaru języka angielskiego. Związane z nimi teksty znajdziecie w Cogito z tego roku szkolnego.

5) False, oczywiście! Same nagrania trwają około 6 minut, razem z czasem czytania poleceń itd. Ta część nie powinna zająć dłużej niż 25 minut.

6) False. Każdy tekst usłyszysz dwukrotnie. Będziesz mieć także czas na przeczytanie poleceń.

7) True. Inaczej możesz ze wszystkim nie zdążyć.

8) False. Spodziewać możesz się wielu rzeczy, ale na maturze dostaniesz do trzech tekstów, o łącznej długości (to ważne) ok. 1,5 strony A4.

9) True. Dokładnie mówiąc dostaniesz 20 punktów za bezbłędne wykonanie tej części.

10) True. Ten pierwszy to tzw. tekst użytkowy: notatka, zaproszenie, e-mail, pocztówka, ankieta czy ogłoszenie. Ten drugi to najczęściej prosty list formalny lub list nieformalny.

11) True. W ramach tekstu użytkowego.

12) False. Używanie wszelkiego rodzaju słowników na maturze jest zakazane.

A teraz policz punkty i podsumuj swój rezultat

  • 0-5 pkt: Musisz jeszcze wiele nadrobić. Przeczytaj uważnie wszystkie odpowiedzi, zajrzyj też do Cogito od września tego roku!
  • 6-9 pkt: Trochę wiesz, ale jednak to za mało, by czuć się pewnie przed tak ważnym egzaminem. Szybko uzupełnij braki, masz jeszcze trochę czasu.
  • 10-12 pkt: Jest dobrze. Wiesz, czego spodziewają się po Tobie na maturze, teraz tylko 🙂 popracuj nad tym, by idealnie te zadania wypełnić!