Opis ilustracji – jak sobie świetnie z nim poradzić?

  • Koniecznie pamiętaj o zasadzie: od ogółu do szczegółu. Najpierw opis ogólny: co widzisz na obrazku? gdzie zdjęcie zostało zrobione? jaką przedstawia sytuację? jaka jest pogoda? (Na przykład jeśli obrazek przedstawia ludzi, którzy bawią się na przyjęciu, na początku zawsze mówisz, że na obrazku widzisz ludzi, którzy bawią się na przyjęciu, że przyjęcie jest na przykład w ogrodzie i że jest lato).
  • Potem przejdź do opisu szczegółów: co robią ludzie na obrazku i w co są ubrani, opisz także dokładniej przedmioty na obrazku, jeśli to ma znaczenie. (Na przykład powiesz, że ludzie jedzą, piją i tańczą, są ubrani w lekkie przewiewne stroje, że wszędzie widać stoły zastawione jedzeniem).
  • Jeśli obrazek ma wyraźny pierwszy plan, a tak zwykle jest, teraz skoncentruj się na tym, co najważniejsze – na konkretnej osobie, która jest na zdjęciu najważniejsza, lub scenie. (Na przykład powiesz, że na pierwszym planie widać mężczyznę i kobietę, którzy się kłócą).
  • Potem przejdź do interpretacji; na początku ogólnej – jaką dokładnie sytuację przedstawia zdjęcie. (Na przykład możesz powiedzieć, że sądzisz, iż jest to przyjęcie urodzinowe, bo na jednym ze stołów stoi tort). Potem interpretacja szczegółowa. (Na przykład możesz powiedzieć, że mężczyzna i kobieta się kłócą, bo on może być zazdrosny o to, że ona tańczyła z kimś innym).

Przydatne zwroty

in the picture (pamiętaj! zawsze in) – na obrazku

in the foreground/background – na pierwszym/drugim planie

at the top/at the bottom – na górze/na dole

on the right/on the left – po prawej/lewej stronie

in the top right corner/in the bottom left corner – w prawym górnym rogu/w lewym dolnym rogu

she might be/probably is/must be a teacher – ona być może/prawdopodobnie/na pewno jest nauczycielką

the photo was taken in… – zdjęcie zostało zrobione w…

she is wearing/standing/playing… (przy opisie stosujemy czas Present Continuous)