Relacjonowanie wydarzeń

Ostatnio byłeś na koncercie. Opowiedz znajomemu:

 • z kim byłeś i jaki to był koncert,
 • o problemach ze zdobyciem biletów,
 • o tym, jak zdobyłeś autograf wykonawcy.

Rozmowę rozpoczyna egzaminator.

Pamiętaj, że:

 • relacjonując wydarzenia, powinieneś przede wszystkim używać czasów Past Simple, Past Continuous i ewentualnie Past Perfect;
 • Past Simple używany jest do opisywania głównych wydarzeń, określania czynności dokonanej;
 • Past Continuous używany jest do opisywania wydarzeń w tle, określania czynności niedokonanej;
 • Past Perfect jest czasem zaprzeszłym. Używamy go najczęściej z czasem Past Simple, jeżeli chcemy powiedzieć, że coś wydarzyło się jeszcze wcześniej, przed czynnością wyrażoną w czasie Past Simple;
 • sytuacja, którą opiszesz może być fikcyjna. Użyj wyobraźni, zachowując jednocześnie prawdopodobieństwo przedstawianych przez siebie zdarzeń.

Egzaminator może rozpocząć dialog w następujący sposób:

 • I’ve heard you went to a concert last Friday.
 • Have you done anything interesting lately? etc.

z kim byłeś i jaki to był koncert

 • Yes, I went to a rock concert last week. It was really great, I enjoyed it very much. Everything was perfect: the musicians and the atmosphere. I went there with my sister and her boyfriend because we share the same taste in music.

lub

 • I saw Anastasia on stage last week. She was amazing. It was one of the best musical performances I’ve ever seen. I went there with Mark, my best friend. He’s not very fond of this kind of music but I managed to convince him and he really liked it.

o problemach ze zdobyciem biletów

Pytania, jakie może zadać egzaminator:

 • Did you have any problems with tickets?
 • Was it easy to buy tickets?
 • I had difficulty buying tickets because there were no tickets available. I queued for two hours and when I finally got to the box-office there weren’t any left. Fortunately, my cousin had 3 spare ones.

lub

 • I didn’t have to queue for a long time but when I was to pay for tickets it turned out that I had left my wallet at home. Luckily, I saw one of my schoolmates who agreed to lend me some money.

o tym, jak zdobyłeś autograf wykonawcy

 • I managed to get the autograph. I just waited outside the dressing room and managed to get it. Although there was a crowd of teenagers the musicians patiently gave their autographs to everybody.

lub

 • You know, I got an autograph. It wasn’t easy at all because she hardly ever signs them but I was persistent. I followed her to the hotel, then to the restaurant. She must have been in a very good mood because she finally gave up.

 

Wróciłeś z przyjęcia urodzinowego swojego kolegi. Opowiedz rodzinie, u której mieszkasz podczas kursu językowego:

 • kto był zaproszony i co było do jedzenia,
 • czy twój prezent sprawił koledze przyjemność i jaka była jego reakcja,
 • jak przebiegała zabawa.

Rozmowę rozpoczyna egzaminator.

Kto był zaproszony i co było do jedzenia?

Egzaminator może rozpocząć rozmowę w następujący sposób:

 • So how was Bob’s birthday? Who was invited?
  lub
 • Ah, you’re back. How was it? Were there many people there?
 • It was great! Everybody from school was there as well as people from Bob’s tennis club.
  lub
 • It was fantastic! But there weren’t many people, only the closest friends.
 • What was the food like?
 • It was good, they had crisps, salads, cakes and fruit.

Czy twój prezent sprawił koledze przyjemność i jaka była jego reakcja?

 • Did he like the present?
 • He liked it very much. He’d always wanted it so he was really surprised.
  lub
 • He thought it was great. He’d wanted it for a while and he was really delighted.

Jak przebiegała zabawa?

 • What did you do?
 • We had a good time. We danced and played games.
 • I met some old friends I hadn’t seen for ages so we chatted for a while.
 • The music was fantastic so we danced almost all the time.