Temat: praca

Uzyskiwanie informacji

Będziesz rozklejać plakaty szkoły językowej, zostałeś zaproszony na spot­kanie informacyjne, zapytaj się o warunki pracy. Poproś, aby osoba, z którą rozmawiasz:

  • powiedziała, ile plakatów musisz dziennie rozkleić,
  • opisała, w jakich miejscach masz to robić,
  • powiedziała, jaką otrzymasz stawkę za godzinę pracy.

Rozmowę rozpoczyna zdający.

S: Good morning, I’m here for the information meeting.
E: Hello. You are the one for sticking posters.
S: That’s correct. I would like to ask you some questions.
E: OK. Just ask.
S: First of all, how many posters a day do I have to stick?
E: Well, that depends on how much money do you want to earn. The school politics says that minimum is 50 a day.
S: That is not so much, and where do I have to do it?
E: We have three spots in the city centre: in front of theatre in Milk Road, outside the train station and opposite the cinema.
S: And I have to stick the posters in one of those places or in all of them?
E: Generally, you should choose one of them, so we could work out the schedule for all of the poster people.
S: My last question is how much do you pay per poster or per hour.
E: We offer 1 zloty per poster. Are you interested?
S: Yes, I am.
E: OK, so let’s go through some details.

 

Relacjonowanie wydarzeń

Opowiedz koledze o swoim spotkaniu w sprawie pracy. Powiedz:

  • o jaką pracę się ubiegasz,
  • jakie pytania Ci zadano na rozmowie,
  • jakie są Twoje przeczucia, czy dostaniesz tę pracę, czy nie.

Rozmowę rozpoczyna egzaminator.

E: Tell me something about this job interview you‘ve been recently invited for.
S: As you probably know I was applying for a cook post in a restaurant. The job interview was not so bad, although, It was quite stressful.
E: As usual. What did they ask you about?
S: First they asked about my education and work experience as a cook. I told them that I have worked as a cook in a pub during the holiday.
E: I didn’t know that.
S: It was this year. Then, I don’t know why they asked about foreign languages, so I explained that I speak English fluently.
E: It might be a plus, because you will serve foreigners or a minus because when you gain some experience you might flea Poland and look for work abroad.
S: That’s true I didn’t think of that.
E: What do you think, are you going to get that job?
S: I really don’t know, they promised to contact me within three days.
E: OK. I’ll keep my fingers crossed.

 

Negocjowanie

Twój wujek w ramach oszczędności proponuje Ci pracę w jego sklepie ze sprzętem elektronicznym.

  • Powiedz, że chciałbyś pracować za wynagrodzenie i podaj, jakie.
  • Przypomnij mu, że znasz się świetnie na komputerach.
  • Zaproponuj, w jakich godzinach możesz pracować.

Rozmowę rozpoczyna zdający.

S: Uncle John as for your suggestion. If you want me to work for you, you will have to pay me as a regular salesman.
E: But, I wanted to make some savings.
S: Uncle you could just give me the job so I could get some money and experience. You know how important is it to have some experience nowadays.
E: How much money do you want to earn a month?
S: Not much, I would like to earn some for holidays and maybe for a new computer.
E: That’s reasonable. Is 900 zloty a month enough?
S: Don’t forget that I know everything about computers and I could advise the clients.
E: OK, but would you work from Mondays to Fridays from 3 p.m. till 9 p.m.?
S: I could work everyday, but after 3.30 p.m. and never on Saturdays.
E: So 800 zloty is maximum I can give you.
S: So we have a deal.