Uzyskiwanie i udzielanie informacji

Przechodzień na ulicy pyta o sklep papierniczy.

  • Wytłumacz przechodniowi, jak dojść do sklepu,
  • Wyjaśnij, że jest to najlepszy sklep w tej okolicy,
  • Dodaj, że mają rozsądne ceny.

Rozmowę rozpoczyna egzaminujący.

E: Excuse me, how can I get to the nearest stationery shop?
S: Just turn left at the traffic lights and then left in the second cul-de-sac. The shop will be on our left.
E: Seems easy, OK thank you.
S: If you lose the track of it, don’t worry everybody knows where the shop “tales” is. It’s the best stationery shop in the neighborhood.
E: Lovely, so I should get there what I’m looking for.
S: Surely, they’ve got all the products at very reasonable prices.

 

Relacjonowanie

Byłeś na “pidżama party”. Opisz:

  • Gdzie i z kim się wybrałeś na tę imprezę,
  • Jak się ubrałeś,
  • Jak przebiegała impreza.

Rozmowę rozpoczyna egzaminator

E: How was the slumber party?
S: It was great! It was first slumber party I have ever been to.
E: Who did you go there with?
S: I went there alone. I was invited by my class mate.
E: What did you wear?
S: Well. I wore my pink pyjamas and corduroy slippers.
E: Did you like it?
S: A lot. First we ate marsh mellows and drank hot chocolate. Then we told spooky stories. I loved it. We went to bed late and scared.

 

Negocjowanie

Znajomy Anglik, z którym właśnie wychodzisz z restauracji proponuje ci jeszcze pójście do kina.

  • Uprzejmie odmów podając przyczynę.
  • Wyraź nadzieję, że nie zakłóci to planów kolegi.
  • Zaproponuj rozwiązanie.

Rozmowę rozpoczyna egzaminator.

E: Do you feel like going to the cinema after such a delicious dinner?
S: Don’t get me wrong. It was a lovely dinner but I have to go and prepare myself for tomorrow.
E: What is tomorrow?
S: I’ve got an important test and I can’t fail it. I hope I am not ruining your plans for the afternoon.
E: No, that’s all right.
S: Maybe we could repeat it someday? We can go to the cinema and then for dinner. My treat!