Uzyskiwanie i udzielanie informacji

Jesteś w Londynie. Chcesz iść do teatru. Dowiedz się:

  • Kiedy grają przedstawienie, które chcesz zobaczyć.
  • Jaka jest możliwość rezerwacji miejsca.
  • O cenę biletu.

Rozmowę rozpoczyna egzaminator.

E: How can I help you?
S: Could you tell me when you stage ‘Hello, Dolly’ at the weekend?
E: On Fridays and Sundays always at 7 p.m.
S: Great! Can I book two tickets for the Friday play?
E: The balcony or the ground floor?
S: What is the difference in price?
E: The balcony is only 15 pounds for students. And the ground floor is 20.
S: O.K., I will take two at the balcony, please.

 

Relacjonowanie

Byłeś na wspaniałym koncercie w Covent Garden. Opowiadasz o nim swoim znajomym. Powiedz:

  • Kiedy ten koncert się odbył i kto występował.
  • Jakie było Twoje wrażenie.
  • Czy spotkałeś jakichś znajomych.

Rozmowę rozpoczyna egzaminator.

E: How was the weekend?
S: It was great. I was at concert in Covent Garden.
E: When was it exactly?
S: It started on Saturday evening, around 7 p.m. The band was from Japan. I went there because I was curious. I have never heard Japanese playing jazz.
E: Did you like it?
S: Yes, it was great. The band really moved the ­audience, although the sound system was poor. And I met some good friends of mine so we shared the experience. I had a very nice meeting after the concert.

 

Negocjowanie

Wraz z kolegami chcesz iść do kina. Czekacie na spóźniającego się kolegę, który ma bilety.

  • Wyraź swoje zaniepokojenie.
  • Nie zgódź się z opinią osoby z Anglii co do powodu spóźnienia.
  • Zaproponuj, co zrobić w tej sytuacji.

Rozmowę rozpoczyna zdający.

S: I’m worried about John. Something must have happened to him. He is never late.
E: He must have forgotten about the meeting.
S: Impossible. He is very reliable. I have known him for years.
E: What shall we do now?
S: I will call him on his cell phone and ask him what is going on.
E: Let’s try this one.