Uzyskiwanie, udzielanie informacji

1. Chcesz wyjechać na kurs językowy do Londynu. Dzwonisz do angielskiej szkoły organizującej takie kursy. Zapytaj o:

 • program zajęć,
 • terminy,
 • warunki pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie).

Rozmowę rozpoczyna zdający.

Pamiętaj:

 • o odpowiednich formach grzecznoś­ciowych:
  • I would like to…
  • Could you tell me…
  • Thank you for your help… etc.
 • o prawidłowym szyku zdania w pytaniach pośrednich (indirect questions):
  • pytanie bezpośrednie:
   What are the class sizes?
  • pytanie pośrednie:
   Could you tell me what the class sizes are?

W pytaniach pośrednich pierwsza część zdania może być pytaniem, natomiast druga część ma formę zdania twierdzącego. Nie stosujemy w niej inwersji ani operatora (do, did itp.).

Rozmowę zaczynasz od ogólnego pytania o program szkoły, następnie zadajesz kilka pytań bardziej szczegółowych:

 • I would like some information about courses you organise.
 • Could you give me some information about courses you organise?
 • Could you tell me what the contact hours are?
 • What are the group sizes?
 • Could you tell me something about teachers’ qualifications?
 • What books and teaching materials do you use during your courses?
 • What are the levels of the groups?

o terminy

 • I would like to know the term dates/course dates.
 • Do you know exact dates of the courses?
 • Do you organise courses in June?

o warunki pobytu (zakwaterowanie, wyżywienie)

 • What accommodation is available?
 • What types of accommodation do you offer?
 • I’m interested in home stays/student halls. Could you tell me something about it?
 • Are single rooms available?
 • Is it situated next to/far from the school/the centre of the city?
 • Are meals included?
 • Have you got full board accommodation?

Rozmowę możesz zakończyć podziękowaniem za informacje.

 • Thank you very much for your help.
 • Thank you for the information.

 

2. Znajomy Anglik przyjeżdża na tydzień do twojego miasta. Chce wesoło spędzić ten czas. Poinformuj go o:

 • dobrych, niedrogich restauracjach,
 • modnych klubach i koncertach,
 • ciekawych spektaklach lub wystawach.

Rozmowę rozpoczyna egzaminator.

Egzaminator może rozpocząć dialog w następujący sposób:

 • I wonder how I could spend my week here.
  lub
 • What do you recommend I do this week?
 • What’s there to do here?

o dobrych, niedrogich restauracjach

 • There are a lot of good restaurants in my city.
 • I think you should go to Santorini because it’s got great food and it’s decently priced.
  lub
 • Take my advice and go to Santorini I like this place because it has good food and reasonable prices.

o modnych klubach i koncertach

Pytania egzaminatora:

 • What shall I do in the evening?
 • What would you advice me to do in the evening?

Odpowiedzi

 • In the evening you could try / go to Remont. The atmosphere is excellent and music is great.
 • There is a very good hip-hop concert on Saturday. Would you like to see it?

o ciekawych spektaklach lub wystawach

 • This week the National Museum has an interesting exhibition on medieval art.
 • You might also go to the theatre. They’re performing Hamlet with an exceptional cast.