Zadanie: Rozmowa na podstawie materiału stymulującego

Przeanalizuj przedstawiony materiał. Przygotuj się do jego prezentacji i rozmowy z egzaminującym na temat:

 • spędzania wolnego czasu przez młodzież;
 • różnych hobby;
 • możliwości wspólnego spędzania czasu przez całą rodzinę.

How do young people spend their free time?

„Computer games don’t affect kids, I mean if Pac Man affected us as kids, we’d all be running around in darkened rooms, munching pills and listening to repetitive music”.
Marcus Brigstocke

Pytania do materiału stymulującego

 • What can you see in the pictures?
 • How do young people spend their free time?
 • Are hobbies important nowadays?
 • Do you think young people spend too much time in front of the computer? Why?
 • How can young people spend time with their families?

Nasza rada:
Pamiętaj, żeby przy przygotowywaniu prezentacji materiału stymulującego wypisać sobie w punktach pewne pomysły, opierając się na zagadnieniach wymienionych na początku. Możesz wypisać pomysły za pomocą innej techniki, np.:

 • young people – free time
  – no time (school, exams)
  – computer
  – no hobby

– in the pictures some examples of hobby: sport (judo)
– special hobby shops (in Poland?) in Empik!/Internet

 • family:
  – sport (swimming pool, bicycle trips)
  – cinema
  – cooking

To są tylko pomysły, które mają być punktem wyjścia do dyskusji. Jednak ich zanotowanie sprawi, że nie zapomnisz o tym, co w ciągu czasu na przygotowanie zdołałeś wymyślić.

Przydatne zwroty podczas opisu materiału stymulującego:

 • The material is about / presents / shows / suggests etc.
 • The illustration / photo / picture / diagram / graph / chart shows / presents etc.
 • The headline / quotation / extract is about / suggests etc.