Zadanie: Prezentacja tematu i dyskusja.

Zapoznaj się z podanymi tematami. Wybierz jeden i przygotuj się do jego prezentacji oraz dyskusji z egzaminującym.

  • 1. Describe an extreme sport you know. Would you like to try it? Why are extreme sports more and more popular nowadays?
  • 2. The role of the woman in the modern society has changed, but has it changed everywhere? Is feminism still needed nowadays?

Nasza rada:
Wybierz temat, który jest Ci bliższy, musisz mieć coś do powiedzenia. Przygotowując się do tematu, rób krótkie notatki – to naprawdę pomaga.

Przydatne zwroty podczas prezentacji tematu i dyskusji:

  • I would like to / I’ve decided to choose / discuss the first /
  • the second topic
  • Let me start with
  • Firstly / secondly / finally
  • On the one hand … on the other hand
  • In spite of the fact that…
  • What is more / Moreover
  • However, …