Są ludzie, którzy świadomie chcą zrobić innym przykrość, ale większość przypadków dyskryminacji jest niezamierzona, wynikająca z bezmyślności lub niezręczności. Takie zachowania można zmienić, a wtedy dyskryminacja zniknie.

Wcześniej czy później zauważysz przypadki niesprawiedliwej dyskryminacji wobec siebie samego albo innych ludzi.
Spytaj ludzi, którzy wydają Ci się dyskryminowani, jak się czują. Jak woleliby postąpić – czego oni by sobie życzyli?
Ustal, jakie zachowanie wydaje Ci się nie do przyjęcia.

Znajdź pomoc – innych kolegów z klasy, ze szkoły, odpowiednią grupę wsparcia czy organizację.

Nie bój się angażować!

Jeżeli jesteś świadkiem lub uczestnikiem poważnego incydentu lub dyskryminacji przez dłuższy czas, nie bój się angażować!

 • Zgłoś się jako świadek.
 • Niech ludzie dyskryminowani wiedzą, że mają wsparcie.
 • Mów otwarcie: niech inni wiedzą, że zdajesz sobie sprawę z dyskryminacji i że jesteś temu przeciwny.
 • Porusz ten temat na godzinie wychowawczej. To nie jest donosicielstwo, a sprzeciw przeciwko dyskryminowaniu tych, których uważa się za słabszych.
 • Okaż siłę. Wtedy pójdą za Tobą inni. Dobrą drogą.

Zaobserwuj, przemyśl

 • Czy każdy w Twej grupie rówieśników ma szanse wypowiedzenia się, czy jakieś osoby dominują?
 • Czy doświadczenia wszystkich są uwzględniane w sposobie omawiania tematów? Czy zakłada się, że wszyscy są tego samego wyznania, orientacji seksualnej? Że łatwo sobie ze wszystkim radzą?
 • Gdy ludzie wypowiadają swoje uwagi lub pytają, czy zwracają uwagę na odczucia innych – i na problemy, które mogą być dla innych nieprzyjemne?
 • Jakie słowa czy zachowania mogłyby obrazić innych?
 • Czy jacyś ludzie z Twojej klasy, najbliższego otoczenia robią wrażenie pozostawionych na boku, niepewnych albo złych? Dlaczego tak się dzieje?

Jeśli czujesz się dyskryminowany…

 • Porozmawiaj z kimś zaufanym, kto może doradzić jakieś możliwości działania.
 • Zapisz, co czujesz – przyznanie się do własnych uczuć może pomóc w ich przezwyciężeniu.
 • Zanotuj, co się stało, bo może się to potem przydać jako materiał dowodowy. Jest to potwierdzenie, że dyskryminacja naprawdę się zdarzyła. Może też pomóc chwilowo zapomnieć o danym incydencie do czasu, gdy będziesz mógł znaleźć jakieś rozwiązanie!
 • Staraj się nie myśleć o przykrym zdarzeniu tuż przed pójściem do łóżka,. Zrób coś odprężającego – poczytaj, wykąp się, posłuchaj muzyki.
 • Nie obwiniaj siebie. Pamiętaj, słuszne jest przekonanie, że wcale nie musisz znosić dyskryminacji!