Za sprawą sztuczek można wejść do sejmu lub dostać pracę. Sztaby ludzi pracują nad tzw. image sław. Ale słabe są efekty pracy trenerów pomagających budować jedynie zewnętrzny wizerunek. Ich uczniowie wypadają sztucznie, a przy pierwszym trudniejszym zadaniu wychodzi z nich niepewność, nieczyste intencje lub rażący brak wiedzy. A demaskacja pozornych sztuczek bywa bolesna można z hukiem wylecieć z sejmu albo z pracy….

Oto tajemnica

Aby być zwycięzcą wśród innych, trzeba najpierw zapanować nad sobą.

Najważniejszym elementem wizerunku jest wiarygodność. Tej nie da się utrzymać pozorami. To ona przemawia do nas nie tylko poprzez oczy, gesty, postawę ciała i ton głosu, ale również poprzez nasze doświadczenie z danym człowiekiem i energię, jaką wysyła.

Wyobraź sobie, że za sprawą zewnętrznych manipulacji udało Ci się zapanować nad postawą, rękami i głosem. Wyćwiczyłeś sposób patrzenia na rozmówcę, panujesz nad sposobem mówienia. A w głębi duszy nie masz poczucia własnej wartości, nie wierzysz w siebie,. Czy wlepione w rozmówcę oczy będą przekazywać spokojną pewność siebie, a równy, modulowany głos wypowiadać będzie mądre poglądy? Po prostu: nie.

Oto sposób działania:

  • Inwestuj w swoje wnętrze – nie w opakowanie. W wartość opakowania wierzy się dzisiaj zbyt często i zbyt mocno.
  • Buduj poczucie własnej wartości! Sam się szanuj. Masz prawo do szacunku i godności, oraz własnej wyjątkowości, mocnych stron i talentów.
  • Gesty są przedłużeniem twoich przekonań, ton głosu i słowa nie muszą podlegać kontroli, ponieważ nikogo nie udajesz. Postawa wyraża ciebie.
  • Rozbudzaj w sobie i ćwicz inteligencję emocjonalną, wrażliwość na siebie i innych.
  • Wypracuj w sobie proaktywność. To cenna cecha charakteru – oznacza, że to my, nikt inny jesteśmy odpowiedzialni za własne życie. Proaktywny publicznie przejmuje odpowiedzialność za swoje działanie i mówi w taki sposób, że inni chcą z nim współpracować i szukać najlepszych rozwiązań. A inni to my!