Matematyka w liceum

Działania na zbiorach

Zbiorem nazywamy zwykle jakąś grupę przedmiotów czy też obiektów. W matematyce takimi obiektami są punkty, liczby lub figury. Co to jest element zbioru? Elementem zbioru jest każdy obiekt należący do tego zbioru. Jeśli zbiór nie zawiera żadnych elementów, to nazywamy go zbiorem pustym i oznaczamy ø. Możemy też podać elementy, które nie należą do jednego zbioru, ale należą do drugiego. Jeśli element a należy do zbioru A, to zapisujemy: a

Myśl logicznie!

1. Czym jest zdanie z punktu widzenia logiki? Zdanie to pewne stwierdzenie, wyrażone zdaniem pojedynczym, oznajmującym, o którym można powiedzieć, czy jest prawdą, czy też nie. Zdanie w logice oznaczamy symbolem: p, q lub też r. W logice nie zajmujemy się zdaniami, które mają formę pytań, próśb czy też rozkazów. 2. Co to jest wartość logiczna zdania? Wartość logiczna mówi o tym, czy zdanie jest prawdziwe, czy fałszywe. 3. Jak