Obraz dynamiczny, statyczny, plastyczny TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

1. W dwóch zwrotkach wiersza Mickiewicza masz dwa obrazy poetyckie. Jeden jest statyczny, drugi rejestruje ruch.

Nad wodą wielką i czystą
Stały rzędami opoki,
I woda tonią przejrzystą,
Odbiła twarze ich czarne,

Nad wodą wielką i czystą
Przebiegły czarne obłoki,
I woda tonią przejrzystą
Odbiła kształty ich marne.
Adam Mickiewicz Nad wodą

Dzieje się to za sprawą:

a) różnicy między przymiotnikami: czarne – marne,
b) różnicy między czasownikami: stały – przebiegły,
c) różnicy między rzeczownikami: opoki – obłoki,
d) różnicy między rzeczownikami: twarze – kształty.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………

2. Czym różnią się powyższe obrazy poetyckie?

a) Są takie same.
b) W pierwszym – tematem są opoki (góry), w drugim niebo.
c) Są to zupełnie inne pory roku.
d) W pierwszym chodzi o ludzi, w drugim o chmury.

Odp. …………………………………………………………………………………………………………

3. Przeczytaj fragment wiersza:

Lecz wy, coście mnie znali, w podaniach przekażcie,
Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode;
A póki okręt walczył – siedziałem na maszcie,
A gdy tonął – z okrętem poszedłem pod wodę.
Juliusz Słowacki Testament mój

A. Jaką alegorię zawarł w tej strofie poeta?

a) poety – wieszcza
b) zbolałej ojczyzny
c) ojczyzny – tonącego okrętu
d) testamentu

Odp. …………………………………………………………………………………………………………

B. Strofa zawiera dwa obrazy okrętu: walczącego i tonącego. Czy to obrazy:

a) statyczne
b) dynamiczne
c) umuzykalnione
d) żadne z powyższych

Odp. …………………………………………………………………………………………………………

4. Przeczytaj strofę wiersza K. K. Baczyńskiego

Wiatr drzewa spienia. Ziemia dojrzała.
Kłosy brzuch ciężki w górę unoszą
i tylko chmury – palcom czy włosom
podobne – suną drapieżnie w mrok.

Obraz poetycki zarysowany w tej strofie jest:

a) statyczny i plastyczny
b) dynamiczny i plastyczny
c) umuzykalniony i plastyczny
d) dynamiczny i umuzykalniony

Odp. …………………………………………………………………………………………………………

5. Przeczytaj fragment Reduty Ordona:

Tam kula lecąc, z dala grozi, szumi, wyje,
ryczy jak byk przed bitwą, miota się, grunt ryje,
już dopadła: jak boa śród kolumn się zwija,
pali piersią, rwie zębem, oddechem zabija.

A. Nagromadzenie czasowników sprawia, że obraz poetycki jest:

a) statyczny
b) dynamiczny
c) i statyczny, i dynamiczny
d) ani statyczny, ani dynamiczny

Odp. …………………………………………………………………………………………………………

B. W strofie powyżej zawarte są dwa porównania. Poeta porównuje kulę do dwóch zwierząt.
Wymień, jakie to zwierzęta:

a) …………………………………………………….
b) …………………………………………………….

C. Takie przedstawienie niszczącego działania kuli możemy nazwać:

a) personifikacją
b) animizacją
c) porównaniem homeryckim
d) parafrazą

Odp. …………………………………………………………………………………………………………

D. Który ciąg czasowników organizuje warstwę dźwiękową strofy i można nazwać go onomatopejami?

a) szumi, ryczy, wyje
b) zwija, pali, rwie
c) rwie, zabija, ryczy
d) szumi, wyje, pali

Odp. …………………………………………………………………………………………………………

6. Przeczytaj fragment wiersza i odpowiedz na pytanie

Bo każda chmura inna: na przykład jesienna
Pełźnie jak żółw leniwa, ulewą brzemienna,
I z nieba aż do ziemi spuszcza długie smugi
Jak rozwite warkocze, to są deszczu strugi;
Chmura z gradem, jak balon, szybko z wiatrem leci,
Krągła, ciemnobłękitna, w środku żółto świeci,
Szum wielki słychać wkoło; nawet te codzienne,
Patrzcie Państwo, te białe chmurki, jak odmienne!
Zrazu jak stada dzikich gęsi lub łabędzi,
A z tyłu wiatr jak sokół do kupy je pędzi;
Ściskają się, grubieją, rosną, nowe dziwy!
Dostają krzywych karków, rozpuszczają grzywy,
Wysuwają nóg rzędy i po niebios sklepie
Przelatują jak tabun rumaków na stepie.
(Adam Mickiewicz, fragment Pana Tadeusza)

Fragment jest poetyckim opisem. Podkreśl tylko te cechy, które odnoszą się do niego:
statyczny, dokładny, plastyczny, drobiazgowy, ogólny, ujęty w rozbudowane porównania, jest alegorią ludzkiego losu, dynamiczny, tragiczny, ukazuje zjawiska w ruchu, „staje się” na oczach czytelnika, ukazuje zjawiska nieruchome.

 

Obraz dynamiczny, statyczny, plastyczny TEST – odpowiedzi:

1. b),
2. b),
3. A. c), B. b),
4. b),
5. A. b), B. byk, boa, C. b), D. a);
6. statyczny, dokładny, plastyczny, drobiazgowy, ogólny, ujęty w rozbudowane porównania, jest alegorią ludzkiego losu, dynamiczny, tragiczny, ukazuje zjawiska w ruchu, „staje się” na oczach czytelnika, ukazuje zjawiska nieruchome

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c170-teoria-literatury/c169-wiersz-i-proza-do-egzaminu/14-obraz-dynamiczny-statyczny-plastyczny