Znaczenie symboliczne, alegoryczne, ironiczne. TEST

Sprawdź swoją wiedzę przed egzaminem

1. Jak rozumiesz symboliczne znaczenie poniższego fragmentu:

Walka?… Ale czyż mrówka rzucona na szyny
może walczyć z pociągiem nadchodzącym w pędzie?
(Kazimierz Przerwa-Tetmajer)

a) Mrówka symbolizuje walkę z przeznaczeniem.
b) Mrówka symbolizuje bezradność człowieka wobec losu.
c) Pociąg symbolizuje zagrożenie.
d) To jest obrazek dosłowny: opis mrówki na szynach.

Odp. …………………………………………………………………………………………

2. Przeczytaj fragment:

Cóż wiersz pomoże do praw układania?
Alboż się zboże po wierszach urodzi?
Różne są, płoche, niewarte słuchania,
Więc się ich pisać i czytać nie godzi.

Ignacy Krasicki używa tu:

a) alegorii,
b) symbolu,
c) ironii,
d) takie jest jego zdanie

Odp. …………………………………………………………………………………………

3. Przeczytaj fragment:

Jednejśmy matki dzieci, a matka w niedoli.
Ojczyzna! Czcze nazwisko, kto cnoty nie czuje.
(Ignacy Krasicki)

Mamy tu do czynienia z:

a) alegorią ojczyzny = matki
b) stwierdzeniem ironicznym
c) informacją
d) symbolem cnoty

Odp. …………………………………………………………………………………………

4. Zenon Przesmycki napisał:

Za tym obrazem konkretnym muszą otwierać się bezkresne widnokręgi ukrytej, nieskończonej, wiekuistej, niezmiernej i niepojętej istoty rzeczy. Czy skojarzenie Przesmyckiego mogło dotyczyć:

a) symbolu
b) alegorii
c) pejzażu, który mu się nie podobał
d) obrazu jakiegoś malarza

Odp. …………………………………………………………………………………………

5. Istotą symbolu jest:

a) wieloznaczność
b) jednoznaczność
c) obrazowość
d) dosłowność

Odp. …………………………………………………………………………………………

6. Ironia to:

a) ukazywanie rzeczywistości w sposób zdeformowany, przejaskrawiony
b) ukryta drwina, szyderstwo, złośliwość

Odp. …………………………………………………………………………………………

7. Przeczytaj wiersz

(…)
Obłędny szewczyk – kuternoga
Szyje, wpatrzony w zmór odmęty,
Buty na miarę stopy Boga,
Co mu na imię – Nieobjęty!
Błogosławiony trud,
Z którego twórczej mocy
Powstaje taki but
Wśród takiej srebrnej nocy! (…)
Dałeś mi, Boże, kęs istnienia,
Co mi na całą starczy drogę –
Przebacz, że wpośród nędzy cienia
Nic ci, prócz butów, dać nie mogę. (…)
Bolesław Leśmian Szewczyk

Określ przenośny sens całego utworu (kim w sensie ogólnym jest szewczyk, czym but, który szyje, a czym samo szycie?).

Odp. …………………………………………………………………………………………

8.

Lecz wy coście mnie znali, w podaniach przekażcie,
Żem dla ojczyzny sterał moje lata młode;
A póki okręt walczył – siedziałem na maszcie,
A gdy tonął – z okrętem poszedłem pod wodę.
Juliusz Słowacki Testament mój (fragment)

Przytoczony fragment wiersza to:

a) ironia
b) anafora
c) alegorii
d) symbol

Znaczenie symboliczne, alegoryczne, ironiczne TEST – odpowiedzi:

1. b),
2. c),
3. a),
4. a),
5. a);
6. b) ukryta drwina, szyderstwo, złośliwość;
7. Szewczyk to każdy człowiek, but jest jego dziełem (wytworem jego pracy), a szycie to ludzka praca.
8. c)

Facebook aleklasa 2

Zobacz:

https://aleklasa.pl/gimnazjum/c170-teoria-literatury/c169-wiersz-i-proza-do-egzaminu/znaczenie-symboliczne-alegoryczne-ironiczne