Czym była zasada liberum veto?

Nazwa tej zasady pochodzi od łacińskiego „nie pozwalam”.
To zasada ustrojowa w dawnej Polsce, która dawała każdemu z posłów prawo do zerwania obrad sejmu, a tym samym do unieważnienia podjętych podczas obrad uchwał. Skutkiem tego była niemożliwość podjęcia jakichkolwiek decyzji, niemożliwe stało się wprowadzenie nowych praw i ustaw – zawsze znalazł się choć jeden poseł, który wetował projekty ustaw.
Zasada ta miała dla Polski katastrofalne skutki – paraliżowała prace sejmu i blokowała próby zreformowania państwa.
Liberum veto zostało zniesione przez Konstytucję 3 maja, która wprowadziła zasadę większościową.