Wyjaśnij, dlaczego na polskim tronie zasiadł król Węgier.

W XIV w. Polska stała się ponownie zjednoczonym królestwem. Minął czas rozbicia jej na dzielnice rządzone przez niezależnych władców i Polska miała znów jednego monarchę. Ale zjednoczenie kraju nie przebiegało spokojnie. Towarzyszyły mu liczne wojny. W tym okresie Polska znalazła sojusznika: były nim Węgry rządzone przez dynastię Andegawenów.

Węgrzy udzielali Polsce pomocy zbrojnej, popierali ją w sporach z Czechami i Krzyżakami. Aby utrzymać ten korzystny dla kraju sojusz, król Kazimierz Wielki zobowiązał się, że po jego bezpotomnej śmierci na polskim tronie zasiądzie władca Węgier, Ludwik.