Wyjaśnij, na czym polegał dualizm gospodarczy Europy w XVI wieku.

W XVI wieku w zachodniej Europie rozwijały się ośrodki miejskie i produkcja przemysłowa. Wraz ze zmianami w sposobie i charakterze produkcji pojawiły się nowe zjawiska życia gospodarczego, takie jak giełda i spółki. Na giełdach kupowano i sprzedawano duże partie towarów. W celu uzyskania lub powiększenia zysku zawiązywano spółki. Powstawały one w przemyśle, bankach czy handlu.

W Europie Wschodniej uzyskany dochód przeznaczano prawie wyłącznie na swoje spożycie, a na Zachodzie w znacznej części na akumulację, czyli na powiększenie produkcji i obrotów handlowych. Na tym polegał dualizm (dwoistość) gospodarczy Europy. W Europie Zachodniej formował się system, który można by uznać za przedkapitalistyczny, a w jej części wschodniej nastąpił powrót do pańszczyzny, gospodarki folwarczno-pańszczyźnianej.