Wyjaśnij, w jaki sposób rewolucja neolityczna zmieniła tryb życia człowieka.

Ocieplający się na ziemi klimat sprawił, że lodowiec ustąpił na północ. Podniósł się poziom mórz, który zalał część lądów i spowodował, że niektóre zwierzęta (np. mamuty) wymarły, a inne przeniosły się na północ. Za nimi podążali ludzie, przystosowując się do nowych warunków życia – tę zmianę w trybie życia nazywa się rewolucją neolityczną, od nazwy młodszej epoki kamienia łupanego.

Człowiek, który do tej pory prowadził koczowniczy (a więc wędrowny) tryb życia, zaczął na dłużej niż zwykle osiedlać się w jednym miejscu. Nauczył się budować szałasy i proste ziemianki i przestał być skazany na prymitywne jaskinie czy spanie pod gołym niebem. Około 5000 lat p.n.e. w Europie, Azji i północnej Afryce powstały pierwsze osady.

Obfitość pożywienia sprawiała, że osady stawały się coraz ludniejsze. Przejście od koczowniczego do osiadłego trybu życia spowodowało wiele zmian. Człowiek zaczął uprawiać zboże i warzywa, udomowił różne gatunki zwierząt (m.in. kozy, owce, świnie i bydło rogate). Z myśliwego stał się hodowcą, a ze zbieracza rolnikiem.

Osiadły tryb życia wpłynął także na udoskonalenie i urozmaicenie narzędzi, którymi posługiwał się człowiek pierwotny – m.in. rozwinęło się tkactwo i narodziło garncarstwo.