Wypisz w punktach, jak wynalezienie przez Gutenberga druku około roku 1445 wpłynęło na rozwój kultury w XV w.

Po wynalezieniu druku:

  • zaczęły masowo powstawać drukarnie – w ciągu trzydziestu lat od wynalezienia druku nowa technika zawitała do wszystkich większych ośrodków przemysłowych
  • doszło do upowszechnienia edukacji i ograniczenia analfabetyzmu
  • książka stała się pierwszym w dziejach ludzkości towarem wytwarzanym na skalę masową
  • pozornie zmniejszyła się europejska przestrzeń – dzięki wynalezieniu druku znacznie przyspieszył się obieg informacji
  • książka przestała być luksusem – dotychczasowe sposoby kopiowania książek były bardzo kosztowne i czasochłonne, dlatego mogli je nabywać jedynie ludzie bogaci, klasztory i uniwersytety