Charakterystyka porównawcza Dicka i Colina – bohaterów Tajemniczego ogrodu Frances Elizy Hodgson Burnett.

Dick i Colin to dwaj chłopcy, mniej więcej w tym samym wieku, mieszkający w tej samej okolicy, jednak bardzo różniący się od siebie. Dzieli ich status majątkowy i społeczny, sytuacja rodzinna, sposób spędzania czasu, wreszcie stan zdrowia i usposobienie.
Dick urodził się w wielodzietnej, kochającej się rodzinie. Jego starsza siostra Marta służy w domu bogatego pana Cravena.
Colin jest jedynakiem, pochodzi z bardzo zamożnej rodziny, pan Craven jest jego ojcem. Matka umarła, a chłopiec jest do niej podobny – to powoduje, że ojciec nie jest w stanie na niego patrzeć. Chłopiec mieszka w wielkim, luksusowym domu, dysponuje służbą, pielęgniarką, wciąż czuwa przy nim lekarz. Ma wiele drogich zabawek, jada wymyślne posiłki, ale nie ma w ogóle humoru ani apetytu.

Dick – przeciwnie, pochodzi z rodziny biednej, w której nieraz brakuje jedzenia, ale nigdy nie brakło, ciepła i miłości. Młody Sowerby dużo przebywa na świeżym powietrzu, dzięki temu ma apetyt i zawsze dobry nastrój.

Colin nie czuje się kochany. Jest pewien, że ojciec go nienawidzi, że lekarz czyha na jego śmierć, a służba go nie lubi. Mówi się, że prędko umrze. Czuje się samotny w wielkim domu, bez towarzystwa rówieśników. Ma żal do matki, która umarła i pozostawiła go samemu sobie.

Natomiast Dick nigdy nie czuł się samotny. Kocha go matka, uwielbia rodzeństwo, lubią wszystkie zwierzęta, Dick ma bowiem do nich świetne podejście: oswoił nawet liski i wiewiórki. Nie wyobraża sobie, że człowiek może siedzieć ciągle zamknięty w swoim pokoju, pozbawiony kontaktu z przyrodą i z innymi ludźmi.

Postawa przyjacielskiego, pogodnego, otwartego Dicka kontrastuje z przygnębieniem, kapryśnością, humorami i napadami histerii młodego panicza Colina, przed którym drży groźna pani Medlock, Marta czy pielęgniarka.
Colin, rozpieszczany, ale niekochany, wciąż chroniony przed chorobami, otaczany przez lekarzy, katowany lekami i urządzeniami mającymi chronić jego kręgosłup, pozbawiony świeżego powietrza i kontaktu z rówieśnikami wyrasta na hipochondryka i histeryka, niemającego pojęcia o otaczającym go świecie, niewrażliwego na problemy innych.
Natomiast Dick chętnie pomaga innym: samotnej Mary, która nie może sobie poradzić ze swym ogródkiem, zwierzątkom, które wypadają z gniazd, wreszcie Colinowi, który dzięki niemu i Mary wprowadzony zostaje w świat przyrody i tajemnic.
No właśnie, jest coś, co obu chłopców łączy: wspólna przyjaciółka Mary i sekret dotyczący miejsca spotkań – tajemniczego ogrodu.

To właśnie dzięki Dickowi Mary i Colin zyskują pogodę i radość, a panicz odzyskuje także zdrowie i zainteresowanie oraz miłość ojca.

Niewykluczone, że w przyszłości przepaść dzieląca Colina i Dicka zmniejszy się i obaj – choć pochodzący z różnych rodzin i różnych klas społecznych – staną się po prostu otwartymi, przyjacielskimi, zdrowymi, wesołymi chłopcami, cieszącymi się przyjaźnią innych i bliskością przyrody. Będzie to zasługą Dicka, ale i wielkiej pracy, którą Colin, przy wsparciu przyjaciół, wykonał nad sobą.