Wyjaśnij, co oznacza pojęcie „absurd”. Ułóż krótki dialog, do którego pojęcie to będzie pasować, a następnie wyjaśnij, jaki cel chciałeś uzyskać poprzez posłużenie się absurdem.

Absurd – wyraz pochodzi z łaciny; absurdum oznacza: „niedorzeczny, niezrozumiały, niewyraźnie powiedziany”. Pojęcie „absurd” wiąże się zatem z czymś sprzecznym i niedorzecznym. Posługiwanie się absurdem w literaturze polega na pokazywaniu sytuacji, osób lub języka postaci w sposób przejaskrawiony, często kontrastowy, karykaturalny lub fantastyczny. Takie przedstawianie świata może mieć charakter humorystyczny lub nierealny – zdarzenia występują w dziwnej kolejności, nie mają logicznego uzasadnienia, są niezrozumiałe, postacie nie potrafią się zrozumieć, ponieważ każda z nich mówi o czymś innym itp.

Absurd w literaturze na przykładzie Wesela w Atomicach:

  • słowny (zderzenie języka ludowego z językiem naukowym)
  • sytuacyjny (zrobienie pannie młodej elektrolizy w czasie wesela)
  • postaci (np. Smuga)

Dialog

Kasia: Kto by pomyślał – mam tę komórkę już trzy miesiące!
Ania: Kupiłaś ją więc w tym samym czasie, w którym ja poznałam Karola!
Razem, wzdychając: – Jakie to romantyczne!
Dla Kasi i Ani kupno komórki ma takie samo znaczenie jak związek z chłopakiem. Sytuacja jest więc absurdalna – ukazuje, jak rzeczy zastępują ludzi.

Absurd w sztuce

1. Grafiki Daniela Mróza
2. Opowiadanie Wesele w Atomicach Sławomira Mrożka
3. Dramat Czekając na Godota Samuela Becketta