Dopasuj do każdego rodzaju literackiego podane niżej gatunki literackie. Wpisz po jednym przykładzie dzieła reprezentującego dany gatunek. Następnie podaj główne cechy liryki.

Tren, kronika, fraszka, komedia, tragedia, hymn, powieść, dramat, nowela.

Liryka – rodzaj literacki, w którym swoje uczucia, przekonania i refleksje wypowiada jednostka, tak zwany podmiot liryczny. Dlatego liryka ma charakter subiektywny. Wypowiedzi podmiotu mają formę monologu lirycznego.