Literaturę współczesną możemy podzielić na:

literaturę wojenną

 • tematy dominujące – ból, śmierć, cierpienie, bohaterstwo, utracona młodość, śmierć ideałów
 • Przedstawiciele:
  • Krzysztof Kamil Baczyński
  • Antoni Słonimski i Konstanty Ildefons Gałczyński (oni wracali w wierszach do wojny i po jej zakończeniu)

literaturę Polski Ludowej

Ważne!

 • Polska Ludowa – ustrój w naszym państwie od zakończenia II wojny światowej do 1989 roku
 • cenzura – władza ograniczała, narzucała podejmowane tematy
 • 1956 – śmierć Stalina, odwilż, złagodzenie zakazów cenzury
 • drugi obieg literatury – nielegalnie wydawana, podziemna prasa i literatura, w której podejmowano zakazane tematy

Przedstawiciele:

 • Czesław Miłosz
 • Wisława Szymborska
 • Tadeusz Różewicz
 • Jan Twardowski
 • Stanisław Barańczak
 • Ewa Lipska
 • Adam Zagajewski
 • Zbigniew Herbert
 • Stanisław Grochowiak
 • Miron Białoszewski
 • Edward Stachura
 • Anna Kamieńska

literaturę po przełomie 1989 roku

Ważne!

 • obalenie władzy komunistycznej
 • likwidacja cenzury, wolność słowa, przekonań
 • legalizacja literatury tak zwanego drugiego obiegu, podziemnej, na którą nie było dotychczas oficjalnej zgody
 • nadal tworzą poeci debiutujący wcześniej, dołącza nowe pokolenie

Przedstawiciele:

 • Marcin Świetlicki
 • Jacek Podsiadło

 

Zobacz:

Współcześni poeci moralnej perswazji

Literatura współczesna (przegląd)