Posegreguj podane przymiotniki w zależności od sposobu stopniowania: czysty, kamienny, duży, ładny, chory, piaszczysty, słony, cichy, mały, zły, dobry, niesamowity, domowy.

Zapamiętaj!
Stopniowanie przymiotników służy do wyrażenia różnego stopnia natężenia cechy – stopień równy jest określeniem neutralnym, wyższy wskazuje na większe natężenie cechy, zaś najwyższy – największe. Rozróżniamy trzy stopnie – równy, wyższy i najwyższy – i trzy sposoby stopniowania: proste, opisowe, nieregularne.

Nie popełnij błędu!
Nie wszystkie przymiotniki się stopniują! Niektóre cechy nie mogą mieć przecież różnego natężenia – coś, co jest z kamienia, nie może być bardziej kamienne. Podobnie jest z przymiotnikami np. drewniany, domowy, szkolny, srebrny – przymiotniki pochodzące od rzeczownika (odpowiednio kamień, drewno, dom, szkoła, srebro) nie podlegają stopniowaniu!

Która forma jest poprawna – mądrzejszy czy bardziej mądry?
Pamiętaj o podstawowej zasadzie: jeśli można stopniować przymiotnik w sposób prosty, to posługiwanie się stopniowaniem opisowym jest błędem. Przede wszystkim stopniowanie proste (regularne)! Zdecydowanie więc ładniejszy niż bardziej ładny.