Polecenie: Uzupełnij tabelkę:

wyraz neutralny wyraz nacechowany dodatnio wyraz nacechowany ujemnie

…………………………. ………………………………………………. ……………………………………………….

Do tego polecenia przyda się powtórka z wyrazów neutralnych i na­cechowanych uczuciowo. Czym są wyrazy neutralne? To takie wyrazy, które nie niosą żadnych skojarzeń emocjonalnych, np. dziewczyna.

Wyrazy nacechowane uczuciowo to takie wyrazy, które niosą skojarzenie emocjonalne – dodatnie (lepsze) i ujemne (gorsze). Na czym to polega? Zobaczcie na przykładzie wyrazu: dziewczyna. Wyraz nacechowany dodatnio będzie brzmiał: dziewczynka, dziewuszka, a wyraz nacechowany ujemnie będzie brzmiał: dziewuszysko, dziewczynisko. Po takich wyrazach nacechowanych uczuciowo zorientujemy się, jaki stosunek miał mówiący do tego, o czym mówił. Bo chyba przyznacie, że odbierzecie zupełnie różnie te trzy zdania:

Spotkałem mojego sąsiada z psem.
Spotkałem mojego sąsiada z jego pieskiem.
Spotkałem mojego sąsiada z jego psiskiem!

Czas na odpowiedź na polecenie:
Pytanie dodatkowe: Scharakteryzuj krótko antonimy, synonimy i homonimy. Podaj przykłady.

  • Antonimy to wyrazy przeciwstawne znaczeniowo. Np. mały – duży; chudy – gruby.
  • Synonimy to takie wyrazy, które mają to samo znaczenie, ale różnie wyglądają. Synonimy to wyrazy bliskoznaczne, np. mężczyzna to również: pan i facet.
  • Homonimy to takie wyrazy, które tak samo wyglądają, ale znaczą zupełnie coś innego, np. babka – to może być jakaś pani, ciasto albo – nazwa leczniczej rośliny.