Wybierz z wiersza Miłosza Miłość fragment o charakterze sentencji, złotej myśli, którą wpisałbyś do pamiętnika bliskiej osobie lub po prostu przypiąłbyś pinezką nad swoim biurkiem. Poprzyj argumentami swój wybór.

Miłość

Miłość to znaczy popatrzeć na siebie,
Tak jak się patrzy na obce nam rzeczy,
Bo jesteś tylko jedną z rzeczy wielu.
A kto tak patrzy, choć sam o tym nie wie,
Ze zmartwień różnych swoje serce leczy,
Ptak mu i drzewo mówią: przyjacielu.

Wtedy i siebie, i rzeczy chce użyć,
Żeby stanęły w wypełnienia łunie.
To nic, że czasem nie wie, czemu służyć:
Nie ten najlepiej służy, kto rozumie.

Czesław Miłosz

Jak rozumiesz wybraną sentencję?

Nie ten najlepiej służy, kto rozumie. Miłość wymyka się rozumowi. Ma coś ze służby. Prawdziwa miłość, silne, autentyczne uczucie nie zawiera w sobie odrobiny egoizmu. Osoba kochająca zabiega o to, co najlepsze przede wszystkim dla drugiej połowy. Głównie ją ma na uwadze, o niej myśli. Gotowa jest jej służyć, poświęcać się. I to wcale nie jest męka czy wyrzeczenie – to radość. Miłość jest służbą. Pragnieniem dobra, szczęścia dla drugiego człowieka.

Forma pracy

Masz uzasadnić swój wybór, a więc przywołać argumenty. To sugeruje formę pracy – rozprawkę. To najczęściej pojawiająca się
na egzaminie forma ostatniego pytania otwartego. Znasz zasady formułowania rozprawki, ale dla pewności przypominamy:

 • Rozważania mają być wnikliwe. Mogą być oparte na własnej wiedzy, obserwacjach, przeczytanych książkach, gazetach, obejrzanych programach, zasłyszanych sądach.
 • Masz znaleźć jakieś rozwiązanie. Udowodnić coś (że słusznie, nieprzypadkowo wybrałeś ten cytat).
 • Tezę udowadniasz odpowiednimi argumentami, podsumowujesz zaś wnioskiem.

Plan rozprawki jest więc prosty:

 • 1. Teza (opinia, twierdzenie)
 • 2. Argumenty (uzasadnienie tezy)
 • 3. Potwierdzenie tezy (wnioski końcowe)

Sentencja
To idealna i superzwięzła forma. Cytat, który najczęściej wplatamy w dedykację. Wpisujesz
ją w książce, którą komuś ofiarowujesz, lub pamiętniku. To kilka zdań od Ciebie z własnoręcznym podpisem. Zdanie zawierające ogólną myśl o charakterze moralnym lub filozoficznym, sformułowane zwięźle i wyraziście – niczym definicja gotowa do powtarzania. Złota myśl.
Temat pracy nie wymaga od Ciebie pisania przykładowej dedykacji, ona nie zastąpi tu wypracowania…

 

Przykładowy wstęp

Nasze życie, postępowanie, etyczne wybory normują różne reguły, zbiory zasad, praw i obowiązków. Konstytucja państwa, kodeks ucznia czy dekalog to najlepsze przykłady takich zapisanych zbiorów praw. Oprócz nich niektórzy z nas mają także szczególne osobiste reguły. Najczęściej jest to jakaś złota myśl, której wiernie się trzymamy, której jesteśmy wierni, ufamy jej, zgodnie z nią biegnie nasze życie.

Sentencja, życiowe motto to myśl ponadczasowa, którą wybieramy czasami jako naszą własną, którą kierujemy się w życiu. Wskazuje kierunek, jest znakiem, który ostrzega nas, pomaga w chwilach zwątpienia.

Wielu moich kolegów przypina sobie nad biurkiem sentencje, złote myśli. U jednego nich spotkałem fragment wiersza Miłosza. Osobiście nie wybrałbym tej sentencji na swoje motto, ale postaram się dojść w mojej pracy, dlaczego na moim znajomym właśnie ta myśl zrobiła kolosalne wrażenie.

 

Argumenty

Czyli odpowiedź na pytanie, dlaczego wybrałeś ten fragment, dlaczego jest najtrafniejszy, jaką prawdę streszcza, dlaczego do Ciebie dociera.

 • Miłość – uniwersalne uczucie, dotyczące każdego. Motyw wielu utworów, tysiąca malarskich, muzycznych i literackich ujęć.
 • Miłość nie zawsze zgadza się z rozumem.
 • Gdy kochasz, słowo „ja” zastępujesz słowem „Ty” gotowością zrobienia wszystkiego dla drugiej osoby, służenia jej.
 • Miłość to pragnienie dobra, to cierpliwe słuchanie, czekanie, cisza, pokora, to służba. Kochać, to być sługą, sługą miłości, która jest największą siłą na świecie, największą mocą zdolną pokonać wszystko.
 • Ludzie z miłości, dla miłości dokonują niesamowitych (czasami bezmyślnych) czynów, narażają swoje życie. Czyny dokonane z miłości, choćby najbardziej dziwne, znajdują zawsze usprawiedliwienie.
 • Kalkulowanie, liczenie obce jest miłości.
 • Miłość to sfera uczuć i serca, więc próby wytłumaczenia jej, ogarnięcia rozumem na nic się zdają.
 • Miłość to żywioł ogarniający człowieka. Z miłości człowiek robi wielkie rzeczy, ale też nierozsądne, prowadzące do tragedii.

 

Przykładowe zakończenie

W podejmowaniu decyzji, w ocenianiu innych oprócz rozumu kierujmy się sercem. Rozum i serce powinny się uzupełniać. To, co czujemy i to, co jesteśmy w stanie pojąć, powinno współgrać ze sobą. Poleganie tylko na sercu lub rozumie wypacza rzeczywistość.

Myślę, że jeśli autentycznie jesteśmy przekonani o swoim powołaniu, miłości, czujemy to – to nie działamy niemądrze, mimo że nie do końca rozumiemy, skąd bierze się to uczucie.

Które pary kochanków wymienia się najczęściej? Romeo i Lulia, Tristan i Izolda, Don Kichot i Dulcynea. Ich miłość nie była rozważna, poukładana, rozumna. Mimo to kochali się szczerze, bez granic, warunków, gotowi byli oddać za siebie życie. Taka miłość jest moim marzeniem, dlatego motto: Nie ten najlepiej służy, kto rozumie powiesiłbym nad biurkiem. I to motto wpisałbym do pamiętnika jako życzenia.

 

Utwory, do których możesz nawiązać w pracy

 • Hymn do miłości z Listu św. Pawła do Koryntian, Biblia
  Najpiękniejszy i najpełniejszy opis miłości, zbiór zasad jej dotyczących. Obok wiary i nadziei – największy, choć bardzo trudny – zwłaszcza do zrozumienia – przymiot.
  Nic nie zastąpi miłości w żaden sposób, człowiek jej pozbawiony jest niczym. To ponadczasowe, potężne uczucie, które nadaje sens ludzkiemu życiu. Główne cechy tego najważniejszego z uczuć to: zdolność do przebaczania, cierpliwość, dobroć, bezinteresowność, brak zazdrości i gniewu, ufność.
 • Don Kichot
  Dla Dulcynei, pani swojego serca, Don Kichot był w stanie poświęcić wiele. Walczył, głosił jej chwałę, znosił głód, chłód i niewygody podróży.
 • Romeo i Julia
  Para nastolatków zakochana wbrew logice, rozumowi, woli skłóconych rodzin. Niestety,
  nikt nie rozumiał ich uczucia. Dopiero wspólna śmierć zakochanych uświadamia rodzinom, jak bezsensowny był ich spór, jak wielką moc ma miłość.
 • Mały Książę
  Opiekował się Różą, chronił ją. Kochał Różę, choć wcale nie zdawał sobie z tego sprawy, nie rozumiał tego.
 • Mit o Orfeuszu i Eurydyce
  Piękna historia o głębokiej, silniejszej niż śmierć miłości małżeńskiej, która przeciwstawia się woli wszechmogących bogów i wyrokom przeznaczenia. .

 

Inne cytaty, którymi możesz się wesprzeć w pracy

Srebro jest tańsze od złota, złoto tańsze od miłości.
Demokryt

W miłości pragniesz, by ci wierzono; w przyjaźni, by cię rozumiano.
Marcel Achard

Dobrze widzi się tylko sercem. Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu.
Antoine Sant-Exupéry, Mały Książę

Wielu mniema i głosi, że miłość odbiera rozum i ludzi jakoby w głupców zamienia. Zdaje mi się, że to mniemanie jest mylne. Miłość jest potęgą, która niszczy prawa i nadaje nowe.
Giovanni Boccaccio

Miłość odbiera rozum tym, co go posiadają, a daje tym, co go nie mają.
Denis Diderot

Miłość zaczyna się rozwijać dopiero wówczas, gdy kochamy tych, którzy nie mogą się nam na nic przydać.
Erich Fromm