Wyjaśnij, czym jest platonizm.

Platonizm to pogląd filozoficzny, którego autorem był starożytny myśliciel Platon. Platonizm to przekonanie, że świat jest podzielony na dwie warstwy: realną i idealną. Wszystkie rzeczy, które znamy, mają swe odpowiedniki w świecie idei. Świat idealny jest doskonały, my – ludzie – żyjemy w świecie rzeczy, marnych cieni idei. Platonizm nazywamy też idealizmem platońskim.

Przywołaj pojęcie jaskini platońskiej.
Różnice między światem idei a światem rzeczy Platon przedstawił na przykładzie jaskini, w której siedzą skuci kajdanami ludzie. Nie mogą się ruszyć, nie mogą się za siebie obejrzeć. I dlatego nie wiedzą, co dzieje się za ich plecami. A tam toczy się prawdziwe życie. Więźniowie widzą tylko cienie padające na ścianę naprzeciwko. Nasze życie, zdaniem Platona, przypomina sytuację tych więźniów – nie widzimy prawdziwych rzeczy, jedynie ich cienie. Nie poznajemy idei, tylko ich odbicia.

Pytanie dodatkowe: Kim był Platon?
Filozofem greckim. Żył na przełomie V i IV w. p.n.e. Utrwalił myśli Sokratesa, założył w Atenach szkołę filozoficzną zwaną Akademią Platońską.

Pytanie dodatkowe: Jaki pogląd filozoficzny przeciwstawia się platonizmowi?
Materializm, czyli przekonanie że jedynym istniejącym bytem jest materia. Myśli, ideały, uczucia są wytworem materialnego mózgu. Przedstawicielem materialistów był Demokryt z Abdery.

Pytanie dodatkowe: Kogo współcześnie nazywamy idealistą?
Człowieka, dla którego w życiu najważniejsze się ideały, np. miłość, przyjaźń, pomaganie innym.