Wyjaśnij pojęcie „adaptacja filmowa”. Podaj co najmniej pięć tytułów książek, które zostały sfilmowane.

Adaptacja – przystosowanie czegoś do innego użytku niż było przeznaczone, np. adaptacja budynku.

Adaptacja filmowa – przystosowanie dzieła literackiego do tego, by mogło zostać sfilmowane. Reżyser nie zmienia sensu dzieła. Adaptacji może dokonać sam reżyser filmu lub scenarzysta. Może ona także powstać dzięki współpracy paru osób. Niektóre dzieła literackie, takie jak np. Quo vadis, doczekały się wielu różnych adaptacji filmowych.

Istnieją bardzo wierne adaptacje filmowe, takie jak np. Nad Niemnem Zbigniewa Kuźmińskiego, i takie, które materiał literacki traktują z dużą dowolnością – mamy wtedy do czynienia np. z dodaniem jakichś scen (np. w słynnej ekranizacji Popiołu i diamentu scena z zapalaniem alkoholu w kieliszkach), wyborem najważniejszych wątków, odciśnięciem autorskiego piętna reżysera na materiale literackim. Na przykład Lawa. Opowieść o „Dziadach” Adama Mickiewicza to bardzo swobodna adaptacja utworu wieszcza, z wplecionymi wątkami współczesnymi i śladami charakterystycznej wyobraźni reżysera – Tadeusza Konwickiego.

Musimy też pamiętać, że adaptacja filmowa posługuje się innymi środkami niż materiał literacki – środkami filmowymi (istotne są ujęcia, dialogi, plastyczna wizja dzieła, muzyka, dźwięk itp.).

Uwaga!
Adaptacją filmową nazywa się też filmową wersję dzieła, czyli sfilmowany utwór.

Synonim: ekranizacja.

Przykłady adaptacji filmowych:

  • Henryk Sienkiewicz Quo vadis (reż. Jerzy Kawalerowicz), Krzyżacy (reż. Aleksander Ford),
  • Ogniem i mieczem (reż. Jerzy Hoffman), Potop (reż. Jerzy Hoffman),
  • Pan Wołodyjowski (reż. Jerzy Hoffman),
  • Szkice węglem (reż. Antoni Bohdziewicz),
  • Rodzina Połanieckich (reż. Jan Rybkowski).