Żona Lota

I obejrzała się żona jego idąc za nim,
a obróciła się w słup solny
(Genesis 19,26)

I szedł sprawiedliwy za mężem od Boga,
Ogromny i jasny, na czarnej szczyt góry,
A żonie Lotowej szeptała tak trwoga:
Nadążysz, a teraz spójrz jeszcze na mury,

Na wieże czerwone rodzinnej Sodomy,
Na plac, gdzieś nuciła i przędła, i żyła,
Na okna już puste w wysokim twym domu,
Gdzieś dziatki miłemu mężowi rodziła.

Spojrzała – i skute w śmiertelnej niemocy
Jej nogi, tak bystre, przyrosły do ziemi,
I widzieć nie mogły już więcej jej oczy,
Bo Pan ją w przejrzysty słup soli zamienił.

To strata niewielka, jak łza w oceanie,
Lecz któż tę kobietę opłacze na ziemi?
O, tylko w mym sercu na zawsze zostanie
Bo życie oddała za jedno spojrzenie.

Co zapowiada tytuł?

Tytuł Żona Lota zapowiada, że w utworze będzie mowa o wydarzeniach biblijnych ze Starego Testamentu i że w centrum wydarzeń znajdzie się właśnie żona Lota.

Tytuł zapowiada więc także przesunięcie punktu centralnego wydarzeń biblijnych.
Żona Lota staje się ważniejsza niż np. Abraham (inaczej niż w Biblii), utwór skłania nas do zatrzymania się chwilę dłużej nad jej losem.

Skąd pochodzi motto tego wiersza? Jaką funkcję pełni?

Motto tego wiersza pochodzi z Księgi Genesis.
Dlaczego? Dlatego, że wiersz dotyczy wydarzeń biblijnych. Motto sygnalizuje, o czym będzie mowa. Zapowiada to. W pewnym sensie uzupełnia tytuł: Żona Lota.
Motto sygnalizuje, że wiersz będzie wariacją na temat wydarzeń biblijnych, a może refleksją o nich.

Jakiego wydarzenia biblijnego dotyczy wiersz?

Spalenia Sodomy i Gomory i ucieczki jedynych sprawiedliwych: Abrahama i jego przyjaciela Lota wraz z rodziną: żoną i córkami.

Zacytuj fragmenty, w których mowa o uczuciach żony Lota. Nazwij te uczucia.

 • A żonie Lotowej szeptała tak trwoga
  (trwoga)
 • …spójrz jeszcze na mury,
  Na wieże czerwone rodzinnej Sodomy,
  Na plac, gdzieś nuciła i przędła, i żyła
  (żal, tęsknota)

Jakie uczucia i refleksje towarzyszą podmiotowi lirycznemu?

Chęć dowartościowania i upamiętnienia historii żony Lota, która znika w nawale wydarzeń biblijnych:

Lecz któż tę kobietę opłacze na ziemi?

Być może, znaczenie ma fakt, że to kobieta jest autorką tego wiersza, może ona jest osobą mówiącą w wierszu i chce podkreślić rolę innej kobiety, która rodziła dzieci, kochała męża, swoje miasto, a potem – tęskniła za nim.
Wiersz dowartościowuje także mały gest – jedno spojrzenie i jedno wspomnienie.

Jaki związek frazeologiczny nawiązuje do historii żony Lota?

Zamienić się w słup soli.

Za pomocą jakich środków wyrażane są emocje?

Pytanie retoryczne (niewymagające odpowiedzi, zastosowane np. wyłącznie ze względów emocjonalnych, jako ozdobnik)

Lecz któż tę kobietę opłacze na ziemi?

Kontrast

łza w oceanie (zestawienie w bliskim sąsiedztwie obok siebie dwu skrajnych elementów – łza i ocean kontrastują wielkością).

Wykrzyknik

O, tylko w mym sercu na zawsze zostanie

Czy zauważasz stylizację biblijną?

Inwersja (szyk przestawny)

 • czarnej szczyt góry (zamiast: szczyt czarnej góry)
 • i szedł sprawiedliwy (zamiast: i sprawiedliwy szedł) – początek jak z przypowieści lub proroctwa, może psalmu?
 • wieże czerwone (zamiast czerwone wieże)

Słownictwo (archaiczne, biblijne)

 • mąż od Boga (w znaczeniu anioł)

Porównanie

To strata niewielka, jak łza w oceanie

Epitety

 • wieże czerwone
 • rodzinnej Sodomy
 • czarnej szczyt góry
 • strata niewielka

Jak określisz ostatnie zdanie?

Paradoksalna puenta:

…życie oddała za jedno spojrzenie

Puenta – główna myśl, podsumowujące zdanie.

Paradoks – błyskotliwe, zaskakujące stwierdzenie, często odbiegające od potocznych sądów.

Rymy w wierszu

Żeńskie (tzn. obejmujące 2 ostatnie sylaby):

Boga – trwoga
Sodomy – domu
oceanie – zostanie

Niedokładne (sylaby rymujące się nie pokrywają się dokładnie)

niemocy – oczy
Sodomy – domu
ziemi – spojrzenie
żyła – rodziła

Dokładne (sylaby rymujące się pokrywają się dokładnie)

Boga – trwoga
oceanie – zostanie

Układ rymów:

abab – przeplatany (krzyżowy)
Boga – trwoga (pierwszy wers z trzecim)
góry – mury (drugi z czwartym)