Ontologia to termin, który wciąż powtarza się w filozofii, i w ogóle w naukach humanistycznych. Najsensowniej więc zamknąć oczy, wziąć się w garść i raz to zrozumieć. A wtedy… okaże się, że to zupełnie prosta rzecz.

ONTO = istnienie (byt)
ONTOLOGIA = nauka o istnieniu (filozofia bytu)

Ktoś woli powiedzieć: rozważania o „byciu” lub „niebyciu”. Proszę bardzo. Byt jest pojęciem używanym przez filozofów, ale w końcu chodzi o to samo: jak rozgryźć istnienie, odpowiedzieć na pytanie: co to właściwie znaczy: być, co istnieje – a co nie.

Odpowiedź wcale nie jest prosta.
Bo tak: weź do ręki kredę. Jest. Istnieje. Rozkruszcie ją. Nadal istnieje – ale to już nie jest kreda do pisania na tablicy, to inny byt. Zgaś światło: nie ma nic, wszystko zacznie istnieć dopiero, gdy znów to zobaczymy.

Czy jesteś pewny, że na Wyspach Kanaryjskich tętni teraz życie, że świeci słońce, że one w ogóle istnieją? No tak, jesteśmy pewni, ale nigdy tego nie widzieliśmy, więc przyjmujemy to istnienie tylko na podstawie wiedzy: geografii, reportaży itp.

A istnienie człowieka po śmierci?

Można przyjąć tylko na wiarę. To jedna z największych zagadek bytu.
Inna: skąd w ogóle byt się wziął, co go poprzedza, co było wcześniej? Czy możemy mówić o realnym istnieniu takich pojęć jak marzenie, ból, radość, myśli? Są – więc istnieją. Ale na pewno istnieją inaczej niż zwierzę albo kwiat. A kamień? Istnieje niewątpliwie, ale też jego kamienny byt niczym nie przypomina radosnego funkcjonowania zwariowanych dowcipnisiów z twojej szkoły… tak oto byt jest zagadką. A nauka, która próbuje zestawić wnioski na jego temat, ustalić, co pewne, a co niewiadome, to ontologia.

Termin: EGZYSTENCJA. Często zastępuje się nim słowa: ŻYCIE, ISTNIENIE.

Zapamiętaj:

  • ONTOLOGIA – nauka o istnieniu.
  • ANTROPOLOGIA – nauka o człowieku.
  • ETYKA – nauka o wartoœciach moralnych.