-bym, -byś, -by, -byśmy, -byście piszemy łącznie

 • z osobowymi formami czasowników, użytymi w funkcji osobowej
  1. pisałbym, pisalibyśmy
  2. pisałbyś, pisalibyście
  3. pisałby, pisałaby, pisałoby, pisaliby, pisałyby
 • z osobowymi formami czasowników, użytymi w w funkcji bezosobowej
  należałoby się zastanowić,
  słuchałoby się z przyjemnością,
  wypadałoby złożyć wizytę,
  poszłoby się do lasu na grzyby
 • z partykułami
  aniby, bodajbyś,
  czyby, czyżbyś,
  niechby, niechajby!
  gdzieżby,
  obym, oby!
  niżbym
 • ze spójnikami
  gdy, że,
  a
  aby, alboby, albożby, ażeby,
  boby, byleby
  gdyby, gdzieżby!
  choćby, chociażby
  chybaby, czyliby,
  gdzieżby (skąd)
  gdyby, iżby,
  leczby,
  ponieważby,
  więcby, żeby, aby,
  zaśby, toby
  skoroby

Pamiętaj!
Jeśli by samo jest spójnikiem, wówczas występuje w zdaniu oddzielnie, często po przecinku.
Wstał, by skończyć rozmowę.

Nie jesteś pewien? Podstaw żeby, aby – jeśli dobrze wyglądają zamiast by i spełniają jego rolę, wówczas by samo jest spójnikiem i należy pisać oddzielnie.

 • piszesz łącznie w wyrazach porównawczych:
  jakby, jakoby, niby

 

bym, byś, by, byśmy, byście piszemy rozdzielnie

 • z bezokolicznikami
  Czekać byście musieli.
  Potańczyć byśmy mogli.
  Naradzić bym się chciał z tobą.
 • z czasownikami: można, niepodobna, trzeba, warto, wolno
  Można by to sprzedać.
  Niepodobna by było go nie zaprosić.
  Trzeba by pójść wreszcie do kina.
  Warto by było wybrać się na mecz.
 • z nieosobowymi formami czasownika zakończonymi na -no, -to
  Rozpoczęto by budowę osiedla.
  Zamknięto by szkołę na wiele dni.
  Zastąpiono by dyżurnych.
  Zniszczono by wszystko.
 • z wyrazami winien, powinien
  Dawno winien byś przeprosić mamę.
  Powinni byście mu pomóc.
 • kiedy występują jako spójniki, które rozpoczynają następne zdanie i da się podmienić na aby, żeby
  Chciał, byśmy mu pomogli w nauce.
  Wstał, by zdążyć na pociąg.

 

Zapamiętaj!
Zawsze zapytaj o sprawcę. Kto?

 • myślałbyś (ty), pragnęłaby (ona), witaliby (oni).
  Jeśli wiadomo – piszemy by łącznie.
 • Napisano by podanie do dyrektora.
  Wysłano by paczkę z ubraniami.
  Jeśli nie wiadomo kto – oddzielnie.
 • Po rzeczownikach, przymiotnikach, wszystkich częściach mowy poza czasownikami
  koń by się uśmiał
  jasno by to należało powiedzieć
  śmieszny byś nie był
  dwudziestu byś nie uniósł
  twój by się rozleciał
 • Po zaimkach (pytajnych, względnych, odp. wskazujących – ważny kontekst)
  dlaczego by, dlatego by, dotąd by (dojść),
  którędy by, kiedy by, tam by, wtedy by
  jak by (w jaki sposób)