Błędem językowym jest odstępstwo od obecnie obowiązującej normy językowej, czyli taka zmiana, która jest nieuzasadniona: nie poprawia porozumienia, nie wyraża nowych treści, jest sprzeczna z dotychczasowymi przyzwyczajeniami. Wątpliwości rozwiewają najnowsze, najbardziej aktualne wydania słowników języka polskiego.

Rodzaje błędów:

 • błędy leksykalne, wśród których można wyróżnić:
  • słownikowe (wyrazowe),
  • frazeologiczne,
  • słowotwórcze;
 • błędy gramatyczne:
  • fleksyjne,
  • składniowe;
 • błędy fonetyczne;
 • błędy stylistyczne;
 • błędy zewnątrzjęzykowe:
  • ortograficzne,
  • interpunkcyjne.

 

Błędy słownikowe (wyrazowe)

 • powstają z powodu użycia wyrazu w niewłaściwym znaczeniu:
  • Moja siostra ożeniła się z kolegą z klasy.
   Poprawnie: wyszła za mąż
  • Nazywam się Małgorzata.
   Poprawnie: mam na imię
  • W kątach występowały pajęczyny.
   Poprawnie: były, zrobiły się
 • wynikają z podobieństwa brzmieniowego wyrazów, podobnej budowy lub zbliżonej treści:
  • W zeszłym roku zaadoptowałem strych na mieszkanie.
   Poprawnie: zaadaptowałem
  • Zaczynamy formować wnioski.
   Poprawnie: formułować
  • W przypadku pożaru użyj gaśnicy.
   Poprawnie: w wypadku
 • związane są z niewłaściwym użyciem wyrażeń przyimkowych, przysłówków, liczebników.
  • Pisać z dużej litery.
   Poprawnie: wielką literą
  • Młodzi ludzie ginęli w wojnie.
   Poprawnie: na wojnie
  • Dużo pisarzy wypowiada się na ten temat.
   Poprawnie: wielu
 • przyczynia się do nich posługiwanie się pleonazmami (wyrażeniami lub zwrotami, w których treść jednego wyrazu zawiera się w treści drugiego)
  • Proszę kontynuować nadal swoje wystąpienie.
   Poprawnie: kontynuować
  • Cofnij się do tyłu o dwa kroki.
   Poprawnie: cofnij się o dwa…
  • Ja i brat polegamy na sobie wzajemnie.
   Poprawnie: polegamy na sobie
 • sprzyja im nadużywanie wyrazów modnych:
  • Ten pięściarz dysponuje silnym ciosem.
   Poprawnie: ma
  • Praktycznie nikt nie zawiódł.
   Poprawnie: właściwie, w zasadzie
  • Aktualnie nigdzie nie pada.
   Poprawnie: teraz
 • wśród nich wyróżnić można pretensjonalne, nieuzasadnione nadużywanie wyrazów obcych, gdy z powodzeniem można by zastosować słownictwo rodzime:
  • Sukces i porażka to pojęcia immanentnie związane ze sportem.
   Poprawnie: nierozerwalnie
  • Student zdecydował się reaktywować na II rok.
   Poprawnie: wznowić naukę na II roku
  • Obowiązuje nas umowa bilateralna.
   Poprawnie: dwustronna
 • często ośmieszają użytkownika, bo chce się on popisać swoją elokwencją, a niedokładnie zna słowo i przekręca jego pisownię i brzmienie:
  • Zawsze wożę karnister z benzyną.
   Poprawnie: kanister.
  • Do Serbii odleciał kolejny kontygent żołnierzy.
   Poprawnie: kontyngent.
  • Nawet w ostrej dyskusji obowiązują jakieś standarty.
   Poprawnie: standardy.

Zobacz:

Błędy słownikowe

 

Jak powstają błędy frazeologiczne?