12. Jak powinno się wymawiać polskie samogłoski nosowe w śródgłosie i wygłosie? Dlaczego?

  • Śródgłos to środek wymawianego wyrazu.
    • W tej pozycji samogłoski nosowe wymawiamy z pełnym rezonansem nosowym wyłącznie przed spółgłoskami szczelinowymi: przed s, sz, ś, z, ż (rz), ź, f, w, h (ch) oraz h’ (ch’).
    • Przed innymi spółgłoskami samogłoski nosowe wymawiamy jako połączenie odpowiedniej samogłoski ustnej (e lub o) z odpowiednią spółgłoską nosową (n, ń lub m). Barwa spółgłoski zależy od miejsca artykulacji tej głoski, która powinna nastąpić po samogłosce nosowej.
  • Natomiast na końcu wyrazu (czyli w wygłosie) rezonans nosowy ulega osłabieniu, a czasem (zwłaszcza w wymowie ę) zanika, gdyż narządom mowy zaczyna wówczas brakować energii artykulacyjnej do pełnego funkcjonowania.

 

Facebook aleklasa 2