15. Czy powinniśmy zaznaczać w wymowie nosowość końcowej samogłoski np. w wyrazach: drogą, bladą, młodą, pędzę, widzę, książkę? Dlaczego?

W wymowie trzech pierwszych wyrazów nosowość powinna być osłabiona, lecz zaznaczona. Unikniemy wówczas ich fonetycznego utożsamienia z przysłówkami: drogo, blado, młodo. Natomiast odnosowiona wymowa pozostałych trzech wyrazów nie grozi żadnym nieporozumieniem.

(Patrz polecenie 16.)

Facebook aleklasa 2