18. Od czego zależy użycie w zdaniu imiesłowu przysłówkowego współczesnego i uprzedniego?

  • Czynność wyrażona imiesłowem uprzednim (napisawszy, poszedłszy) jest wcześniejsza od czynności zdania nadrzędnego.
  • Natomiast czynność nazwana imiesłowem współczesnym (czytając, myśląc) jest równoczesna z czynnością zdania nadrzędnego i powinna być z nią porównywalna czasowo.

 

Facebook aleklasa 2