19. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby imiesłowowy równoważnik zdania był dobrze użyty?

Pamiętajmy o dwóch zasadach.

  • Pierwsza z nich mówi o odpowiednim stosunku czasowym miedzy czynnością zdania nadrzędnego a czynnością wyrażoną imiesłowem (por. wyżej).
  • Druga zasada dotyczy tożsamości podmiotu (i wykonawcy czynności) zdania nadrzędnego i domyślnego podmiotu (i wykonawcy czynności) imiesłowowego równoważnika.

 

Facebook aleklasa 2