20. Wskaż i popraw zdania, w których imiesłowowy równoważnik został użyty błędnie:

a) Nie tracąc zimnej krwi, odparował cios ramieniem i wyskoczył z samochodu, biegnąc przed siebie.
b) Pisząc te słowa, przypomniał mi się zeszłoroczny referat.
c) Reszta uczniów rozjechała się w świat, zostając matkami, ojcami, a nawet dziadkami.
d) Została zatrudniona w firmie handlowej, pełniąc odpowiedzialne funkcje.

  • W pierwszym zdaniu poprawiamy drugi imiesłów: wyskoczył z samochodu i pobiegł przed siebie. Obie ­czynności nie są przecież równoczesne.
  • W drugim zdaniu stwierdzamy brak tożsamości podmiotów: ja pisałemreferat się przypomniał.
  • W trzecim zdaniu chodzi o to, że uczniowie najpierw rozjechali się po świecie, a potem założyli rodziny – znowu więc nie ma mowy o równoczesności czynności.
  • W ostatnim zdaniu imiesłowowy równoważnik zastępuje zdanie współrzędne łączne: i pełniła (…). Oprócz tego, nie ma tu równoczesnych czynności (najpierw ją zatrudniono), a także tożsamości wykonawców czynności: ona została zatrudniona – to znaczy, że ktoś ją zatrudnił.

 

Facebook aleklasa 2