22. Omów typy słowników i podstawowe wydawnictwa poprawnościowe.

 • Ogół polskich wyrazów zawierają słowniki języka polskiego, w zależności od zakresu materiału jedno- lub kilkutomowe.
  • Podają one znaczenie danego wyrazu oraz jego charakterystykę gramatyczną.W artykule hasłowym można znaleźć także stałe połączenia zawierające dany wyraz. Jednakże takich związków najlepiej szukać w słownikach frazeologicznych.
 • Wyrazy i konstrukcje zapożyczone z innych języków zawarto w słownikach wyrazów obcych;
  • oprócz znaczenia podano tam etymologię tych wyrazów.
 • Inny cel mają słowniki poprawnej polszczyzny. Informują one o tym, które wyrazy i konstrukcje są poprawne, które zaś uznano za błędne.
  • Hasłami w tym słowniku mogą być także błędy językowe, oznaczane wówczas wykrzyknikiem.
  • Oprócz tego znajdują się tam tzw. hasła problemowe (oznaczane gwiazdką), które dotyczą poszczególnych zagadnień językowych (np. akcent, związek rządu, odmiana nazwisk obcych) lub grup wyrazów (partykuły, liczebniki).
 • Jednak najpopularniejszym słownikiem pozostaje słownik ortograficzny, który oprócz listy wyrazów trudnych pod względem pisowni zawiera przepisy ortografii i interpunkcji.
 • Są także: słowniki poprawnej wymowy, synonimów, skrótów i skrótowców, nazw własnych, a nawet… polskich przekleństw i wulgaryzmów.

 

Facebook aleklasa 2