24. Czy kolejność wyrazów w podanych zdaniach wymaga zmiany? Dlaczego?

 • Ciecz przewozi się w specjalnie skonstruowanych do tego celu cysternach.
  Przydawka skonstruowanych jest rozwinięta – została wzbogacona określeniami. Dlatego stawiamy ją za rzeczownikiem, do którego się odnosi:
  Ciecz przewozi się w cysternach, specjalnie skonstruowanych do tego celu.
 • Grupa parlamentarna wybrała w czwartek ponownie przewodniczącego.
  Ponownie w czwartek czy ponownie wybrała? Żeby zdanie stalo się jednoznaczne, przesuwamy okolicznik czasu na początek, a oba pozostałe określenia orzeczenia rozmieszczamy symetrycznie:
  W czwartek grupa parlamentarna ponownie wybrała przewodniczącego.
 • Przeprowadzone w ostatnich latach w kilku krajach badania wykazały realność takiego sposobu połowu.
  Ostatni przykład łączy zagadnienia poruszane w dwóch poprzednich:
  W ostatnich latach badania przeprowadzone w kilku krajach wykazały realność takiego sposobu połowu.

 

Facebook aleklasa 2