4. Dlaczego wyrazy: przypadek, bal, muł mają oboczne formy dopełniacza liczby pojedynczej: przypadka/ przypadku, bala/ balu, muła/ mułu. Czy nie narusza to prawa ekonomiczności języka?

Wybór końcówki dopełniacza jest uzależniony od znaczenia wyrazu. Prawo ekonomiczności języka zostało tu więc potwierdzone, nie zaś naruszone. Dzięki tym różnicom łatwiej można odróżnić podane homonimy, czyli wyrazy o identycznej formie, lecz różnym znaczeniu.

 • przypadek
  • przypadka (kategorii gramatycznej
  • przypadku (trafu)
 • bal
  • bala (kłody)
  • balu (zabawy)
 • muł
  • muła (zwierzęcia)
  • mułu (osadu)

 

Facebook aleklasa 2