6. Jakie typy formacji słowotwórczych szerzą się w polszczyźnie jako wynik tendencji do skrótu?

Dążenie do ekonomiczności przejawia się w języku na różnych jego poziomach.

  • W naszych wypowiedziach dominują zdania pojedyncze, nie zaś wielokrotnie złożone.Jeśli znaczenia jakiegoś wyrazu można się domyślić na podstawie kontekstu, wyraz ów pomijamy – bez straty dla sensu zdania.
  • Na poziomie fonetyki ułatwieniu służą upodobnienia fonetyczne, jak również redukcje głosek w grupach spółgłoskowych.
  • W słowotwórstwie zaś skrótowce (UW, SLD, PAN, PWN, NIK, MSZ i inne). Są to odpowiedniki wielowyrazowych nazw własnych: partii, organizacji, instytucji itp. Jako pojedyncze elementy języka zostają włączone do odpowiednich paradygmatów fleksyjnych. W zdaniu mogą tworzyć związki z orzeczeniem.
  • Innym przejawem tendencji do skrótu w słowotwórstwie są uniwerbizacje, czyli jednowyrazowe odpowiedniki wyrażeń, np.
    • podstawówka (szkoła podstawowa),
    • ogólniak (liceum ogólnokształcące),
    • zawodówka (szkoła zawodowa) itd.

 

Facebook aleklasa 2