8. Dlaczego czasownik tłumaczyć ma dwa czasowniki dokonane, tzn. przetłumaczyć i wytłumaczyć, a np. czasownik czytać tylko jeden – przeczytać? Podaj inne analogiczne przykłady.

Czasownik tłumaczyć ma w polszczyźnie dwa znaczenia: «wyjaśniać» oraz «dokonywać przekładu». Podane czasowniki dokonane pasują do odpowiedniego znaczenia. Czasownik czytać ma jedno znaczenie – stąd też jeden odpowiednik dokonany.

Podobne relacje widać na przykładzie czasowników wymyślać oraz dowodzić:

  • wymyślać ­­– wymyślić (planować), ale nawymyślać (skrytykować kogoś);
  • dowodzić – dowieść (przeprowadzać dowód), ale w znaczeniu «kierować wojskiem» – brak odpowiednika dokonanego.

 

Facebook aleklasa 2