9. Czy utworzenie neologizmów: punktowiec, wieżowiec, wysokościowiec, klatkowiec jest przejawem tendencji do skrótu czy do precyzji informacji? Dlaczego?

Wysokościowiec może oznaczać zarówno bardzo wysoki budynek, jak i robotnika pracującego na wysokości. Słowniki podają to pierwsze znaczenie – ale jeśli kadłubowiec ma być nazwą pracownika określonego wydziału stoczni?

  • Z podanych wyrazów przyjął się jedynie wieżowiec – ­ skojarzenie z wyrazem podstawowym okazało się trafne. Punktowiec ma oznaczać samotny wysokościowiec.
  • Z kolei klatkowiec to termin budowlany: budynek z wejściem do mieszkań bezpośrednio z klatki schodowej. Podane uniwerbizacje okazują się tak zwarte, że aż niejasne.

 

Facebook aleklasa 2